Samenvatting toespraak door Tom Viezee op het bestuurderscongres

zaterdag 15 maart 2003 13:24

Vasthouden aan het Woord van God in een gebroken wereld betekent: geheel anders zijn. Dat is niet het volgen van tradities of meerderheden, maar anders zijn. Gij geheel anders. Onze uitdaging is om inhoud te geven (in woord en daad) aan de woorden van Jezus: “Volg mij”. Dat betekent – zoals Paulus ook tegen de Efeziërs zegt - opnieuw leren denken.

Gij geheel anders

"Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid."(Efeze 4: 20-24)

Vasthouden aan het Woord van God in een gebroken wereld betekent: geheel anders zijn. Dat is niet het volgen van tradities of meerderheden, maar anders zijn. Gij geheel anders.
Onze uitdaging is om inhoud te geven (in woord en daad) aan de woorden van Jezus: “Volg mij”. Dat betekent – zoals Paulus ook tegen de Efeziërs zegt - opnieuw leren denken.
In hoeverre zijn we bereid kritisch naar onszelf te kijken: waarin zijn wij nu echt anders? Wij zijn christen, wij zijn kinderen van God, en wij zijn uitstekend in staat ons fundament te formuleren, maar dan? Hoe gaan wij bijvoorbeeld met elkaar om? Heeft de wereld in het afgelopen jaar kunnen zien, dat wij bij de ChristenUnie anders zijn in hoe we onze mensen, onze leiders behandelen? Hoe reageren we op omstandigheden? Gaan wij anders met verlies om? Stralen wij uit dat wij anders zijn, omdat wij op God blijven vertrouwen, ook bij een negatieve verkiezingsuitslag?

Hebben wij de moed om te komen uit de bescherming van het bezig zijn met de inhoud? Laten we niet vluchten in de inhoud, maar ons afvragen wat onze toegevoegde waarde is. Hoe geven we precies invulling aan het anders zijn? Natuurlijk moeten we bezig zijn met inhoud, natuurlijk willen we professioneel zijn en de dossiers kennen, maar we moeten verder!
Anders durven zijn valt op. Anders zijn maakt je kwetsbaar. Toch is het zo belangrijk om te leren denken vanuit de originaliteit van de Bijbel.

Waarom zijn we niet kritischer in de waarden en normen-discussie, of als christendom en islam op één lijn worden gezet (in discussies over bijzonder onderwijs of AEL), of als het gaat om toezicht bij de godsdienstlessen, of rond de oorlog in Irak, of …?

Lijdt u bijvoorbeeld ook zo onder Jezus’ woorden “wee u, gij rijken”? Als je je daar druk over maakt, krijg je overigens al gauw het verwijt dat je links bent.

Zijn wij in staat om in beleid zichtbaar te maken, dat er hele andere afwegingen mogelijk zijn? Bij ons gaat het bijvoorbeeld niet om de macht of om het getal.

Kunnen mensen bij ons terecht met problemen? Komen wij op voor mensen?

Waarom gaan wij het gevecht niet meer aan? Waarom nemen we niet meer het risico dat we er buiten komen te staan? Waarom gaan we nog zo vaak voor ‘gelijk krijgen’. Daar draait het in de Bijbel helemaal niet om. Het gaat daar niet om de letter, maar de geest. Niet om de wet, maar de liefde.

Laten we het gezag van de Bijbel en van God centraal stellen. Ondanks alles op God vertrouwen. Jezus dwars door alles heen volgen. Dan gaat er een wereld voor je open. Dan gaan ogen van mensen open. Dan krijgen ‘de mensen buiten’ een eerlijk beeld van wat christenen zijn.
Belangrijker dan getuigenis geven is getuige zijn, net zoals het in de opvoeding belangrijker is wat je doet dan wat je zegt.

Laten wij een eigen profiel opbouwen. Laat de ChristenUnie niet een variant op de SGP zijn, waar net iets meer mag, of een agressor richting het CDA.

Laten we ook ophouden met zeuren over dat allemaal zo slecht is en achteruit gaat. Wij hebben in Nederland zoveel kansen en mogelijkheden. Laten we die grijpen!

Vele vragen zijn opgeworpen met de bedoeling om het hoofd eens naar de andere kant te wenden zoals bij de wonderbare visvangst; de op het eerste oog onlogische kant. Dat zal moed vragen en zelfverloochening, noodzakelijk om nieuwe antwoorden te geven op uitgangspunten die als vanouds klinken.

Naschrift Erik van Dijk en Corine Dijkstra:
Vanuit het advies- en onderzoekswerk voor het lokaal bestuur zullen wij bekijken, hoe wij deze door velen gewaardeerde uitdaging door Tom Viezee uit kunnen werken én om kunnen zetten in praktische handreikingen, discussies en/of trainingen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari