Raadsvergadering 26 februari

ton__voortmandonderdag 05 maart 2009 22:01


Nog geen uitsluitsel over zendmasten in Leusden; sociaal vitaal gered, startersleningen ook voor bejaarden, randweg een succes maar financieel over de rand en zondagrust ter discussie.
Ton Voortman neemt afscheid na 23 jaar.Zendmasten

Vanavond zou de finale zijn over de kaderstelling over het plaatsen van zendmasten in Leusden. Het beleid dat door het college als voorstel op tafel is gelegd is wat ons betreft te vaag.  We willen er hardere kaders in:

1.      minimaal 50 meter tussen de mast en woonhuizen;

2.      bij een aanvraag van de mast wordt er een degelijk communicatieplan gemaakt en

3.      Als onderzoek uitwijst dat de zenders in de masten schadelijk zijn voor de gezondheid, moeten de masten uit.

Met deze aftrap brak de discussie los. PvdA steunde de wethouder en wilde niets veranderen; jammer. VVD ging een eind met ons mee, maar stopte bij 35 meter. De andere partijen gingen met ons mee.

Alleen het CDA viel over ons 3e punt. Volgens hen is dit een vanzelfsprekendheid die je niet vast hoeft te leggen.

Zowel de afstand van 50 meter als het communicatieplan haalden het net niet; de stemmen staakten. De volgende gemeenteraadsvergadering wordt er opnieuw gestemd en als iedereen er dan is, hebben we een meerderheid voor onze voorstellen. Het gezondheidspunt hebben we ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat bij gezondheidsrisico’s de zenders meteen worden uitgezet. Mijn vraag is wel of dit kan, maar we zullen hem er aan houden mocht het, wat we overigens niet hopen,  zover komen.

 

Sociaal vitaal

Binnen Leusden stapelen we veel stenen, maar gelukkig is er ook aandacht voor de zachte projecten in het sociale vlak. Leusden actief en de WOL spelen daar een belangrijke rol in. Nu beide instanties fuseren tot ‘stichting Welzijn’ zou er € 125.000  bezuinigd kunnen worden. In 2009 krijgen ze met een raadsbrede instemming nog het volle pond. Daarna wordt de bezuiniging doorgezet.

Fijn dat ook de PvdA overstag is gegaan.

 

Startersleningen

Startersleningen zijn voor de CU-SGP bedoeld voor jonge starters. Volgens het college kan iedereen als starter aangemerkt worden; leeftijdonafhankelijk.

We vinden dit jammer daar het tijd wordt dat we in Leusden inzetten op de jonge starter. Leusden vergrijst en dat moeten we niet versterken met onze maatregelen.

Ons voorstel dat we samen de VVD hadden gesmeed, haalde het echter niet.

 

Randweg

Een kort maar hevig debat over de randweg. Iedereen is tevreden over het materiële resultaat. Leusden wordt nu via een 2 keer 2 rijstroken ontsloten en dat is merkbaar in de pieken. Maar een budgetoverschrijding van 17 %, 5,5 ton! De wethouder trok het boetekleed aan en dat werd geaccepteerd. De motie die we samen met de  PvdA hadden ingediend haalde het niet. We wilden nl. dat het college ons tijdiger zou informeren over dit soort tegenvallers.  Volgens de andere partijen overbodig, maar dit dossier toont aan dat het zeker niet overbodig is.

 

Zondagsrust

De Albert Heijn gaat open op zondagmiddag  in Leusden en dat stuit ons tegen de borst. Helaas kunnen we er niet veel aan doen, daar onze eigen Leusdense regeling het toelaat. Op termijn kunnen we misschien de regeling amenderen.

Graag willen we de zondag vrijwaren van allerlei activiteiten. Iedereen loopt maar door zonder de rust te nemen die elk mens nodig heeft. Vanuit onze achtergrond willen we graag de zondag gebruiken als rustpunt in de week voor kerkgang en extra tijd voor onze  Schepper.

Een tweede argument is dat Albert Heijn alleen  open is. Dit voelt als concurentievervalsing. Beter is het om alle winkels op zondag te sluiten.

 

Ton Voortman
Ton neemt afscheid en dat betreuren we.

De samenwerking met Ton was prima, hoewel we het niet altijd eens waren.
Ton heeft de gave van politiek bedrijven en daarvoor had hij soms weinig woorden nodig.

Als afscheid hebben we hem het boek van Calvijn gegeven in het kader van het Calvijnjaar. We zijn benieuwd wat hij vindt van deze kerkreformator.

Ton werd deze avond koninklijk onderscheiden en dat is zeer verdiend!

 

Een lange avond met wat stevige debatten.

Ton pepte ons nog wat op door ons allemaal pittige mosterd te geven. Daarmee wilde hij het debat symbolisch voeden.

Labels
Leusden

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 26 februari'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart