De jeugd heeft de toekomst…

jeugdmaandag 02 maart 2009 22:29

Onlangs mocht ik van de Jonge Socialisten Zeewolde een enquête in ontvangst nemen, onder de titel: "Laat jongeren serieus meedenken!" Zij hadden een onderzoekje gedaan naar het jeugdwerk in Zeewolde. Niet zozeer wetenschappelijk verantwoord, maar wel met als doel om via een snelle methode zaken onder de aandacht te brengen van de gemeente. Er werden 50 personen ondervraagd, er kwamen 43 formulieren retour, dus een respons van 86%. Zaken die mij in de uitkomst opvielen zijn dat de helft vond dat er geen leuke activiteiten in Zeewolde waren voor de jongeren,  en dat de activiteiten die wel werden georganiseerd voor de verkeerde leeftijdgroep zijn (te jong). Er lijkt behoefte te zijn aan een ‘eigen plek', maar over ‘De BackStage' is men bijvoorbeeld vooral ontevreden. Suggesties waren o.m. beter communiceren, meer reclame maken en leuke dingen organiseren.

In een nagesprekje met één van de initiatiefnemers kwam nogmaals de betrokkenheid van de jongeren bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid aan de orde. De boodschap is: "Betrek de jongeren erbij en vraag hen wat zij nodig hebben in Zeewolde". Daar sta ik van harte achter! Van groot belang is dat de jongeren worden gehoord. Dat is ook de essentie van de afspraken die de gemeente gemaakt heeft met Wolderwelzijn: eerst nagaan waar de jongeren behoefte aan hebben. Dat zullen wij in de toekomst blijven doen wat mij betreft. Daarom zal ook de jeugd worden uitgenodigd om mee te praten over de herschikking en bundeling van het samenlevingsopbouwwerk in Zeewolde. Ik zou het toejuichen wanneer de jongeren zich - zonder politieke binding - zouden verenigen in b.v. een JongerenAdviesRaad met adviesrecht. Het initiatief daartoe moet overigens uit de jongeren zelf komen!.

Labels
Zeewolde

« Terug

Reacties op 'De jeugd heeft de toekomst…'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart