Openbaar Vervoer: Katwijk heeft eigen visie nodig.

vrijdag 06 maart 2009 11:14

Openbaar Vervoer (OV) is eigenlijk merkwaardig geregeld. Elke gemeente wil natuurlijk dat het openbaar vervoer goed in orde is. Beschutte bushaltes, duidelijke kaarstjes en informatie en vooral niet lang wachten op de bus; want in Katwijk hebben we het bij OV alleen maar over de bus. Toch heeft de gemeente maar weinig in de melk te brokkelen. De Provincie Zuid Holland doet de aanbesteding van het OV, Connexxion richt de buslijnen in binnen de in de aanbesteding gemaakte afspraken. En de gemeente? Die mag zeggen wat ze er van vindt en moet maar hopen dat er naar geluisterd wordt.

Daarom is het een goed idee om als Regio Holland Rijnland als gezamenlijke gemeente een visie op het Openbaar Vervoer op papier te zetten. De commissie Ruimte heeft deze visie besproken en partijen GemeenteBelangen, SGP en ChristenUnie hebben daar extra werk van gemaakt door samen een notitie "Openbaar Vervoer Katwijk" in te dienen.

De ChristenUnie is namelijk positief over de OV-visie van Holland Rijnland op de "hogere" niveaus zoals treinennetwerk en "light rail" zoals de Rijn Gouwe Lijn (RGL). Ten aanzien van het "onderliggende" busnetwerk zijn we beduidend kritischer, daar dreigt een flinke achteruitgang. De ChristenUnie heeft zich daarom met GB en SGP sterk gemaakt voor het ontwikkelen van een eigen visie als gemeente Katwijk op wat er nodig is aan busverbindingen om te zorgen dat als de RGL komt vanuit alle hoeken van onze gemeente een goede aansluiting wordt gerealiseerd. Ook willen we graag dat gekeken wordt hoe het OV ondersteund kan worden door aantrekkelijker bushaltes, vlotte routes en een goed ingericht OV-station dat past bij een gemeente met 80.000 inwoners.We hebben daarbij overleg gehad en goed geluisterd naar de mening van Rover.

In de commissie Ruimte kreeg wethouder Wim de Jong van alle partijen min of meer de wind van voren, omdat de concept reactie van de gemeente Katwijk juist op het punt van het onderliggende busnetwerk veel te mild van toon was. De wethouder beloofde e.e.a. nog eens goed te bekijken en zegde ook toe te reageren op de notitie "Openbaar Vervoer Katwijk".

Bij de behandeling in de gemeenteraad van eind februari jl. bleek de wethouder zich de kritiek aangetrokken te hebben en was de reactie van de gemeente op de OV Visie Holland Rijnland flink aangescherpt. Alleen op het punt van het ontwikkelen van een eigen gemeentelijke visie bleef wethouder De Jong vaag. ChristenUnie raadslid Nico van der Horst en GB fractievoorzitter Esther Schonenberg moesten tot het uiterste gaan om de toezegging uit de wethouder te persen dat hij er voor zal zorgen dat als het RGL-tracé bekend is, Katwijk precies in kaart heeft welke aanvullende busverbindingen nodig zijn.

Nico van der Horst en Jaap Oudes.

Labels
Katwijk

« Terug

Reacties op 'Openbaar Vervoer: Katwijk heeft eigen visie nodig.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart