Piketpaaltjes (117)

090306_de_maaltijdvrijdag 06 maart 2009 21:26

De logomanie bedwongen - Daar zullen we deze zomer geen last van hebben. - Ja, ik wil ook een maatpak! - Ik weet niet of het u ook opgevallen is,- Tempeliers en Kwade Zwanen samen tegen 'Dubai in het IJmeer'

De logomanie bedwongen
'Zo kan het gelukkig ook in Almere',  dacht ik gisteravond, toen ik na de plenaire raadsvergadering nog wat rondhing in de foyer. Door het gerinkel van glazen, het geknisper van chips, het gekraak van pinda's en het opgewekte gekeuvel van aficionado's en bestrijders van de logomotie die vanavond in een herstemming ten grave is gedragen, werd ik onweerstaanbaar herinnerd aan het klassieke einde van de Asterix verhalen: de gezamenlijke maaltijd waarbij de tegenstanders binnen de dorpsgemeenschap zich met elkaar verzoenen.
Het einde van de logomanie was kort en weinig dramatisch. De ChristenUnie vroeg niet meer om een hoofdelijke stemming want, zoals onze fractievoorzitter mevrouw Roelie Bosch zei: 'We weten nu toch wel dat de PvdA als blok stemt'[1]. We wisten inmiddels ook al dat het blok niet compleet was en dat, als iedereen verder bij zijn standpunt van verleden week zou blijven, de motie het niet zou halen. Profeteren is niet altijd moeilijk.

Aansluitend op de behandeling van deze motie nam mevrouw Jorritsma de gelegenheid waar om de heer Rob Beuze, die als fractievoorzitter van de PvdA ruimte heeft gemaakt voor zijn opvolger de heer Alfons Muurlink, te bedanken voor wat hij als fractievoorzitter voor de hele raad heeft betekend en dat zijn geen loze woorden. Hoewel hij de raad nog niet verlaat, wilde ze hem toch iets geven als aandenken bij zijn afscheid uit deze functie en dat werd, naast de obligate bos bloemen, een t-shirt met het nieuwe stadslogo. Kijk, dat zijn nu leuke dingen voor de mensen en de zaal vond het schitterend. 

Later in de foyer kreeg ook de heer Arjan Dokman (D66), de oorspronkelijke aanstichter van deze logorel, eenzelfde t-shirt en zonder te aarzelen trok hij het aan onder veel hilariteit van de omstanders. Zo kan het dus gelukkig ook in Almere.

 

Daar zullen we deze zomer geen last van hebben.
Neen, ik bedoel niet de wespen, want die trekken zich niets aan van financiële of economische crises. Ik bedoel Engelse[2] toeristen. Die worden namelijk, naast de al genoemde tegenslagen, ook nog eens getroffen door de waardedaling van het pond sterling ten opzichte van de euro. Eerder deze week hoorde ik op de BBC, dat Britse pensionado's die zich in Zuid-Spanje hebben gevestigd, ongeveer een derde minder inkomen hebben te besteden. Maar 'elk nadeel hep zijn voordeel', zoals Gibraltareen bekende voetbalfilosoof het uitdrukt. In dit geval gaat het voordeel naar de middenstand van Gibraltar, want dat is nog steeds Engels en daar worden Engelse prijzen gerekend. Veel expats doen daarom daar hun wekelijkse boodschappen. Als ze dat doen, zullen ze er waarschijnlijk nooit bij stilstaan dat ze deze ontsnappingsmogelijkheid aan ons Nederlanders te danken hebben. In 1704 werd tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog deze strategisch gelegen haven door een Brits-Nederlandse vloot veroverd op Spanje. Wij hadden in die tijd nog een 'special relationship' met Engeland, ongeveer zoals Engeland nu graag zijn relatie met de Verenigde Staten ziet. In de praktijk betekent die nauwe band dat de zwakkere partner met de grote mag meedoen, maar dat bij een verdeling van de buit de beste stukken naar de grotere gaan. Bij de Vrede van Rijswijk in 1713 kreeg Engeland dus Gibraltar definitief in bezit. Misschien zouden we daar in 2013 in Almere wat extra aandacht aan kunnen besteden, om het Engelse toerisme naar onze stad te stimuleren.

 

Ja, ik wil ook een maatpak!
We werden gisteravond ook nog getrakteerd op een debat tussen de ChristenUnie en GroenLinks (mede namens de PvdA) over de vraag of de toezegging van wethouder Arno Visser om maatwerk te leveren bij het ontplooien van initiatieven waarmee groen gemoeid is en deze projecten altijd aan de raad voor te leggen voldoende is, of dat vooraf nog extra beperkende kaders moeten worden aangebracht. Mevrouw Roelie Bosch was uitdager met de stelling 'heeft Calimero dan toch gelijk?', waarvan de spits[3] kan worden weergegeven als: 'de raad moet niet doen, alsof hij niet in staat is de "groenverslindende" voorstellen van wethouder Arno Visser binnen de perken te houden, zonder vooraf allerlei extra condities te stellen'. De wethouder heeft maatwerk[4] beloofd en de ChristenUnie is er voorstander van elk voorstel op zijn eigen merites te beoordelen. Bovendien vreesde mw. Bosch dat het stellen van extra beperkingen ertoe zou leiden dat noodzakelijke voorzieningen dan uiteindelijk terecht zouden komen op plekken die men niet beschermd had, maar waar ze ook ongewenst zijn. De heer Pet verweerde zich met te zeggen dat de indieners van het amendement ook voor maatwerk waren, maar toch graag vooraf wat aanvullende zekerheid wilden scheppen, voor zichzelf en voor de burgers. Naar aanleiding van een interruptie van mw. Cocky Kuipers, die aan de heer Pet vroeg of hij inmiddels uitgepuzzeld was over een eerdere vraag die ze hem gesteld had over het bouwen van een kerk, kwam mw. Bosch bij een nieuwe metafoor uit: de legpuzzel. Zij verweet de indieners van het bewuste amendement dat ze wel wilden puzzelen, maar dat ze vooraf een aantal stukjes willen wegnemen, zodat die niet gebruikt konden worden om de puzzel compleet te maken.

 Ik had het gevoel dat deze discussie ook draaide op eenzelfde punt als eerder op de avond in de Carrousel waar, onder het motto: 'vertrouwen is goed, maar controle is beter', werd beweerd dat we de besluitvorming over projectbesluiten niet moeten delegeren aan het college. Daarbij wordt echter uit het oog verloren dat deze zegswijze is ontstaan toen er gevallen bekend werden van penningmeesters die de gelden onder hun beheer oneigenlijk hadden gebruikt en dat gedurende langere perioden hadden kunnen doen, omdat ze absoluut vertrouwd werden. In deze gevallen neig ik eerder tot de stelling: 'vertrouwen is beter dan controle vooraf[5]'. Een bijkomend nadeel bij het opleggen van onnodige beperkingen aan het college is bovendien, dat je daarmee ook de manoeuvreerruimte van de raad zelf beperkt. 

De bewering van de PvdA en GL dat ook zij wel degelijk maatwerk willen, zou ik daarom willen parafraseren als: 'Ik wil een maatpak, maar in de taille mag de broek niet wijder zijn dan 50 cm.' 

Ik weet niet of het u ook opgevallen is,
maar het nieuwe logo van GroenLinks doet mij sterk denken aan de marinevlag van 'het land van de oorsprong van de zon' waarmee we 66 jaar geleden, op 28 februari 1944 zo'n onaangename ontmoeting hebben gehad in de Javazee. Bij deze confrontatie gingen 14 van de 41 geallieerde schepen verloren, samen met hun bevelhebber schout-bij-nacht Karel Doorman, die de Japanse invasievloot bestemd voor Java moest tegenhouden. Het begin van het einde van onze macht in het Verre Oosten. Het lijkt alweer zo lang geleden, maar voor veel mensen is dit nog altijd een memorabele datum.
Overigens wil dit natuurlijk niet zeggen dat GroenLinks vergelijkbare aspiraties heeft als Japan destijds. We hebben inmiddels geleerd dat het met logo's een beetje afhangt van hoe je er tegenaan kijkt. Voor hetzelfde geld zou het ook een ondergaande zon kunnen zijn in de vlag van GroenLinks. 

 

Debat ontwikkeling kustzone Almere Poort

Tempeliers en Kwade Zwanen samen tegen 'Dubai in het IJmeer'
Niet voor het eerst[6] praat ik u bij over de manoeuvres van de Tempeliers van Marken die zich als levensdoel hebben gesteld om met alle geoorloofde en ongeoorloofde strijdmethoden de groei van Almere tegen te houden. Eerder deze week werd ik geattendeerd op de website http://www.zeeburgnieuws.nl/ijmeerberichten_index.html en daar vond ik een hoogst lezenswaardig overzicht van alle initiatieven aan de overwal, die zich verzetten tegen de Schaalsprong Almere 2030. In de hele streek van Waterland, via Amsterdam tot ver in de Gooi- en Vechtstreek zag je kleine tot de tanden gewapende groepjes door het veld draven. Ze waren allemaal onderweg naar het IJburg college op IJburg, om daar met elkaar te spreken over de tactieken die ervoor moeten zorgen dat Almere nooit zal bouwen in het IJmeer, nooit een verbinding zal krijgen via het IJmeer en, als het even kan, nooit weer de moed zal hebben om het hoofd boven de dijk uit te steken. 

Nu moet ik bekennen, dat ik de verzamelplaats merkwaardig gekozen vind, want heel toevallig is IJburg zelf ook in het IJmeer[7] gebouwd en je zou verwachten dat een Kwade Zwaan of Tempelier daar niet dood aangetroffen zou willen worden.  En de IJburgers zelf, die zich achter deze initiatieven opstellen lijken nog het meest op Marokkanen die zich bij Geert Wilders hebben aangesloten.  Maar dit even terzijde. De uitkomsten van hun beraad moeten worden vastgelegd in de 'Eis van IJburg', een document dat vervolgens als ultimatum in de schoot van de overheden zal worden gedeponeerd. Dit alles ziet er uit als een duidelijke poging de geschiedenis terug te draaien en de Hoekse en Kabeljauwse twisten die in 1428 eindigden met het beroemde vredesverdrag de 'Zoen van Delft', weer nieuw leven in te blazen. 

Dat de tegenstanders het serieus menen wordt ook wel gedemonstreerd door de aanwezigheid van hun verkenners bij het debat over de ontwikkeling van de Kustzone Poort, dat vorige week dinsdag werd gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis. Hoewel de oppositie daar voornamelijk werd gevoerd door leden van de 'Muiderkring', is op bijgaande foto ook duidelijk een Kwade Zwaan te herkennen. 

Stadgenoten, bereidt u voor op een lange strijd waarin de tegenstanders bereid zijn door te vechten tot de laatste druppel Almeers bloed! 


   Jelte Huizenga 


[1] Als ik de heer Muurlink in de krant eerder deze week goed begrepen heb, zou dit de vaste handelwijze van de PvdA zijn. Ik weet niet of dat nu echt fraai dualistisch is, maar het heeft wel een Pruisisch trekje; het lijkt op het principe van 'getrennt marschieren, vereint schlagen' van de Duitse strateeg Helmuth Graf von Moltke.

[2] Eigenlijk moet ik zeggen: Britse toeristen of gasten uit het Verenigd (hoe lang nog) Koninkrijk, maar wij Nederlanders worden in het buitenland ook altijd Hollanders genoemd. Dat is ook niet zo'n probleem, zolang je deze synecdoche maar niet binnen gehoorafstand van een Fries of een Schot gebruikt.

[3] In mijn woorden.

[4] Persoonlijk heb ik de neiging te denken dat de manier waarop hij omgaat met het Meridiaanpark en het Wierdenpark toch wel enig vertrouwen zou kunnen wekken.

[5] Nog afgezien van de omstandigheid dat controle vooraf innerlijk tegenstrijdig is.

[6] Zie voor uitgebreide geschiedenis en achtergronden piketpaaltjes 8 (2006), 41, 42, 57, 60, 63 (2007) en 111 (2008)

[7] In de oorspronkelijke plannen van de architecten Van den Broek en Bakema uit 1965 kwam er een stad in het IJmeer, die voor 350.000 inwoners was bedoeld, vooral afkomstig uit Amsterdam. In het nationale ruimtelijke beleid werd echter gekozen voor de overloopstrategie: woningzoekende Amsterdammers moesten in groeikernen zoals Purmerend en Hoorn worden ondergebracht, alsmede in de nieuwe stad Almere. Later komt IJburg alsnog aan bod en het heeft nu 10.000 inwoners. Als de voorlopig door de Raad van State geblokkeerde plannen in uitvoering komen, kan dat aantal nog oplopen tot zo'n 45.000.

Labels
Almere

« Terug

Archief > 2009 > maart