SJC, Sociaal wonen en Openbaar Vervoer

vrijdag 06 maart 2009 07:18

Beste Webloglezer,
Het is vrijdag en weer bijna weekeinde. Hopelijk een weekeinde waar je als mens heerlijk van rust kunt genieten. Ondanks de vele geluiden dat het economisch en financieel zo slecht gaat hebben de meeste Nederlanders het druk. Vergeet dan zeker niet zondags eens naar de kerk te gaan!

Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Deze week zijn er een aantal commissievergaderingen geweest, waar woensdag gesproken zal zijn over de veldenproblematiek van SJC. Deze voetbalvereniging heeft naast een actief ledenbestand ook nog eens last van een sterke aanwas van voetballende leden. Naar wij toch wel menen ook door de nieuwbouw van de wijk Bronsgeest. Tevens doet het eerste elftal het goed in de competitie. Dus een groeiend veldentekort, die voor de leden te lang op zich laat wachten!

Ook de groeiende Brede School in de wijk Boeckhorst legt een druk op het gebruik van de SJC-velden en sporthal, die nodig opgeknapt moet worden.

Woensdag is alvast de toezegging gedaan om 2 Kunstgrasvelden te realiseren en het extra grasveld zal, na studie, ook wel binnenkort toegezegd worden. Dit betekend wel dat er iets moet gebeuren met de Lageweg, waarbij het verleggen een optie is.

Nu gisterenavond!

Zoals u in de lokale pers heeft vernomen is er iets gaande tussen Dennis Salman, raadslid namens JES, wethouder van Rijnberk en de Noordwijkse Woningstichting -NWS-.

In dit schrijven zullen we het niet hebben over interne zaken van de NWS, alsmede de heer Salman, als oud werknemer van de NWS. Wel staat vast dat de NWS een aantal woningen en appartementen in/nabij het centrum van Noordwijk-Binnen realiseert, waaronder 32 zorg appartementen op het terrein van St. Jeroen. Deze zorgappartementen moeten de 30 sociale van St.Jeroen vervangen en, naar wij aannemen door overleg van Valent (St.Jeroen) en de NWS, worden het er 32, waarvan volgens eerste plannen 20 in de dure midden verkoop tussen de 242.000 en 292.000 Euro's. De heer Salman komt dit te weten en stelt vragen aan B&W en stelt de gemeenteraad op de hoogte van wat er gaande is. Tijdens de laatste gemeenteraad dient hij een Motie in die door de meeste fracties wordt ondertekend! Ook de ChristenUnie ondertekend de motie, daar de gegeven prijzen niet vallen onder Sociaal. In deze Motie wordt o.a. aan B&W verzocht de NWS te dwingen de verkoop te staken. B&W neemt de Motie integraal over maar de NWS meent dat de gemeente geen partij is en gaar door de met de verkoop via een makelaar. Wel ontvangt de raad enkele brieven met tekst en uitleg van B&W en de NWS. B&W geeft inderdaad aan dat deze prijzen niet sociaal zijn, 163.000 Euro landelijk en 181.000 Euro Holland Rijnland, maar geeft nu aan deze situatie niets te kunnen doen en toont het lijstje met de minimale verhoging van sociaal in en nabij het centrum van Noordwijk-Binnen. Ook de NWS doet uitleg en geeft aan dat men 20 woningen in de verkoopt heeft, maar dat er maar 12 verkocht mogen worden. Een vreemde gang van zaken. Tevens in haar brief geeft de NWS aan dat deze middeldure prijzen wel sociaal zijn, daar het MGE-woningen zijn. Dit gegeven wordt inderdaad door de Commissie niet geaccepteerd. Tevens werd door de NWS aangegeven dat deze middeldure woningen juist bedoeld zijn voor oudere NWS-huurders, die nog wat geld of iets teveel inkomsten hebben, waardoor zij scheef wonen. Wel, ik vraag het mij af, want ook de huurprijzen, niet alleen van de NWS, maar in de gehele regio, stijgen behoorlijk, waardoor je gerust kunt stellen dat een huurder met een modaal+ inkomen wel iets kan sparen, maar kunnen deze bedragen nooit betalen. We blijven dit volgen, daar het te moeizaam gaat met sociale woningbouw in Noordwijk.

Donderdagavond werd er ook een flinke noot gekraakt over der regionale structuurvisie, die geen juridische status heeft, maar wel dat je als bestuurder hiermee wel de mogelijkheid krijgt om over ontwikkelingen bij/van je buurgemeenten te bespreken.

Tevens werd ook de Openbaarvervoervisie, afgekort OV-visie, binnen de regio te besproken.

Binnen deze visie wordt in ons deel van de regio de RijnGouweLijn als de drager binnen de regio beschouwd en als onderdeel van een sternet vanuit Leiden. Binnen deze visie is er geen plaats meer voor de buslijnen 90, waardoor bijvoorbeeld Noordwijkerhout met OV onbereikbaar wordt. Tevens verdwijnen de lijnen 320, 95 en 44 uit het Noordwijkse straatbeeld en wordt lijn 40 uitgekleed tot weer een halfuurdienst. Het enige voordeel is dat eindelijk lijn 59 een heel goede mogelijkheid om vier keer per uur naar de stations Voorhout en Sassenheim te reizen.

Dit gegeven heb ik ook meegedeeld in de commissie en verklaart dat de fractie van de ChristenUnie grote bezwaren heeft met een RijnGouweLijn die zonder een lus via het voormalig vliegkamp Valkenburg in 36 minuten rijdt van de Vuurtoren naar Leiden Centraal en met de lus in Valkenburg er eerder 45 minuten over doet om Leiden te bereiken.

Deze reistijden zijn te lang t.o.v. de reistijd van de bus die er ongeveer een half uur over doet.

,,Een gezonde vent doet het met de fiets een stuk sneller!"

Tevens zal het prijskaartje een stuk hoger uitvallen daar de RijnGouweLijn een ,,HoogwaardigOpenbaarVervoer", HOV dus, waarbij de tarieven hoger zijn dan die van het strippenkaartenvervoer. Bij de invoering van de OV-chipknip, zal de prijs van een rit misschien wel eens verdubbelen vergeleken met de bus nu, daar dan per gereden kilometer en een hoger tarief wordt afgerekend. De minder draagkrachtige burgers zullen hierdoor heel slecht af zijn en hen die voor woon/werkverkeer nu het OV nemen zullen dan juist voor onder vervoer, de auto dus, kiezen.

Ik ga er nu vanuit dat het verdwijnen van bus 42, via Voorhout en Voorhout, te maken heeft met ontwikkelingen rond de RijnGouweLijn. Zo ook straks het verdwijnen van de andere lijnen. Het enige wat nog positief is dat de 59 blijft. Maar die rijdt nu nog een uurdienst.

OV-gebruikers en scholieren naar Noordwijkerhout, Voorhout en Oegstgeest zijn nu reeds het slachtoffer.

 Ik wens u een prettig weekeinde

Jaap van Duin

Labels
Noordwijk

« Terug

Reacties op 'SJC, Sociaal wonen en Openbaar Vervoer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart