Weblog week 10

zaterdag 07 maart 2009 19:31

Maandag 2 maart is er weer eens een vergadering van de marktcommissie. Ook aan de markt gaat de economische recessie niet voorbij. We bespreken een aantal concrete zaken. Daarna is er beleidsoverleg sociale zaken en WMO. 's Middags neemt de gemeentesecretaris afscheid met een symposium over de Ridderkerkse organisatieverandering. Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een receptie. 's Avonds is de informatieavond voor ouders en verzorgers van Drechtwerk-medewerkers. We hadden deze avond toegezegd na de besluitvorming in de gemeenteraad vorig jaar over het uittreden als eigenaar van het bedrijf. Het blijft een lastige boodschap (feitelijk verandert er voor de huidige medewerkers niets), maar we doen ons uiterste best om toe te lichten welke keuzes de Ridderkerkse politiek heeft gemaakt.

Dinsdag 3 maart vergadert het college. We hebben vandaag niet zo'n lange agenda, maar nog wel wat andere zaken te bespreken. 's Middags is er weer een afscheidsbijeenkomst, nu van de gemeentesecretaris en het personeel. Een gezellige informele bijeenkomst.

Woensdag 4 maart heb ik allerlei overleggen. Eerst over een cliëntvolgsysteem, gevolgd door een gesprek met de GGD over luchtkwaliteit. Daarna ga ik naar het GGD-kantoor in Rotterdam waar een overleg is over de prestatievelden 7,8 en 9 van de WMO. Kenners weten dat het dan gaat over verslavingszorg, psychische problemen e.d. Bij afwezigheid van de Rotterdamse wethouder mag ik voorzitter zijn. Een nuttig overleg dat binnenkort wordt vervolgd. Rotterdam ontvangt als centrumgemeente geld voor de regio, waarover dus overleg en afstemming gewenst is. We spreken ook nog over regionale afstemming van de gemeentelijke mogelijkheden om de AWBZ-bezuinigingen op te vangen. Daarvoor is m.n. afstemming met het CIZ gewenst. Ook hierover maken we afspraken. In Slikkerveer Zuid Oost wordt deze middag de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen door collega De Koning.  Na alle discussies hierover is het mooi te constateren dat er ook veel inwoners aanwezig zijn. 's  Avonds is er een avond voor de gemeenteraden van de BAR-gemeenten in Albrandswaard. Er is veel aandacht voor de lopende gezamenlijke projecten, met voor de onderlinge sfeer zelfs een ingehuurde bar en jukebox in het gemeentehuis.

Donderdag 5 maart is weer zo'n dag waarop ik van het ene naar het andere overleg ren.  Eerst een overleg over handhaving in relatie tot de jongerencentra, daarna een gesprek over de relatie scholen (zorgadviesteams)en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarna overleg over het collectief WMO-vervoer. We zitten binnenkort met de vervoerder aan tafel en we hebben voldoende bespreekpunten. naar het CJG voor een vergadering van de Stuurgroep. We moeten stevig werk maken van een duidelijke positionering van het CJG in de lokale verbanden. Ook is er deze middag een gesprek met leden van de adviesraden over de evaluatie van de WMO Verordening. We hebben het over het bestaande primaat van verhuizen, het gebruik van het persoonsgebonden budget, mantelzorg en respijtzorg. In juni moet de gemeenteraad spreken over de evaluatie en de gewenste wijzigingen in de Verordening.  's Avonds organiseert de Jongerenraad een avond voor Ridderkerkse jongeren over de toekomst van Ridderkerk. Wij als ouderen zijn helder te verstaan gegeven dat we vooral niets mogen zeggen. En terecht. Laat de jongeren maar spreken. Hun standpunten zijn helder en het is duidelijk:  er zijn meer jongeren in de politiek nodig!

Vrijdag 6 maart biedt onverwachtse ruimte. Een overleg in Barendrecht gaat i.v.m.  privéomstandigheden van de Barendrechtse wethouder niet door. Dus een agenda met ruimte. Ik heb allerlei gesprekken, o.a. met de voorzitter en fractievoorzitter van de ChristenUnie.  's Avonds ga ik in op de uitnodiging van ToBe. Mabel Gonzáles & Trio Hernán Ruiz treden op in theater Het Plein, een avond met veel Argentijnse tango.

Zaterdagmiddag 7 maart ben ik bij de bijeenkomst van de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede op de Molukken over VN resolutie 1352. In het kader van de Internationale Vrouwendag (8 maart) denken de aanwezigen na over de betekenis van vrouwen in conflict - en wederopbouwsituaties. Weer eens een ander thema waarover in de lokale politiek weinig wordt gesproken. Zeer boeiend.

Labels
Ridderkerk
Wethouder

« Terug

Reacties op 'Weblog week 10'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart