Krokus-vakantie?

jantien - 9 maart 2009 - hamermaandag 09 maart 2009 13:56

Nee, vakantie is het niet geworden, verre van dat. Of ik moet het “werkvakantie”noemen. De krokusvakantie bestond toch voornamelijk uit werken, zij het deels op een ander front. Het is leuk om te kunnen klussen, als je dan niets anders aan je hoofd hebt. Dat was niet het geval.

Maandagavond hadden we de fractievergadering ter voorbereiding op de Statenvergadering van woensdag 25 februari. Dinsdag vroeg ook mijn baan als griffier nog de nodige inzet. Woensdag hadden we Statenvergadering en donderdagochtend heb ik besteed aan de gemeente Bernisse. Donderdagmiddag naar een houtzagerij in België voor een houten vloer. Vrijdagochtend het huis schoon maken. (Dat was geen overbodige luxe kan ik u verzekeren!). Wat blijft er dan effectief over voor het klussen? Juist, te weinig tijd. Ik moet op zoek naar hulptroepen, anders wordt het een vijfjarenplan!

Statenvergadering
Er stonden niet veel zaken op de agenda. Eén van de belangrijkste onderwerpen was de vaststelling van de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan West met betrekking tot de invulling van de locatie Valkenburg. De discussie had de voorgaande Statenvergadering al plaatsgevonden. De behandeling beperkte zich nu tot stemverklaringen en stemming. Voor belanghebbenden die nog geprobeerd hadden de discussie weer open te breken was het teleurstellend dat dit niet gelukt was. Ik snap dat, maar die afspraak hadden we statenbreed gemaakt.
Een ander belangrijk agendapunt was de vaststelling van de Voorloper Groene Hart. Het zal ongetwijfeld niet veel aandacht gekregen hebben in de pers, zeker niet vanwege het vliegtuigongeluk dat zich tijdens onze vergadering voltrok. Toch vind ik het een hele prestatie als drie provincies in staat blijken te zijn om gezamenlijk het Provinciaal belang te benoemen van een gebied dat niet alleen voor deze drie Provincies, maar voor heel Nederland van groot belang is: het Groene Hart. Wat vinden we als Provincies van belang in het Groene Hart en hoe zorgen we ervoor dat die belangrijke aspecten bewaard blijven, zonder het gebied “op slot” te doen? Het feit dat het benoemen van het Provinciaal belang ook nog iets nieuws is binnen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, maakt het helemaal groots dat dit gelukt is. Petje af voor al degenen die daaraan hun steentje bijgedragen hebben en zeker voor collega Henk van Dieren die daarin toch min of meer een trekkende rol vervuld heeft.

GS werd nog bevraagd op zijn rol in het verleden ten aanzien van de Lammebrug in Leiden als mogelijke ontsluiting voor het bedrijventerrein Oostvlietpolder. Ging het nou werkelijk om de Lammebrug of dacht men een opening gevonden te hebben om de realisatie van het bedrijventerrein nogmaals ter discussie te stellen? Binnen de regels van het spel kan er veel, maar in het overdoen van eerdere discussies hebben velen geen zin. Het kostte veel tijd, leverde niet op wat men mogelijk gehoopt had, maar ik maak me sterk dat er bij velen wel zorg ontstaan is ten aanzien van het 4 baans maken van de Lammebrug. Toch iets bereikt dus door de initiatiefnemers!

Pers
Ook voor dit onderwerp en voor zaken als de extra veerpont bij Gorinchem, zal in de pers naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks belangstelling zijn. Die gaat volledig uit naar het neergestorte vliegtuig bij Amsterdam. Op zich logisch: het is niet niks als zoiets gebeurt en het 9 mensenlevens kost en zoveel gewonden. Ik leef oprecht mee met allen die hierbij persoonlijk betrokken zijn. Anderzijds: er is in de wereld zoveel leed van gelijke of groter omvang waaraan nauwelijks of in veel mindere mate aandacht besteed wordt. Is het leed van de één zoveel belangrijker dan dat van de ander? En zitten we als burgers nou echt te wachten op alle informatie die de pers ons aanbiedt en die veel verder gaat dan de feiten die er toe doen? Ik word er wel eens moe van. Maar gelukkig is er dan nog wat te klussen!

Jantien Fröling

Labels
Achtergronden
Zuid-Holland

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2009 > maart