Weblog week 11

zaterdag 14 maart 2009 17:00

Maandag 9 maart is weer een 'standaardmaandag' die begint met portefeuilleoverleggen sociale zaken, zorg en jeugd. Aansluitend een wijkbestuurdersoverleg. Na de lunch een gesprek met het management van de Riederborgh over welzijn binnen de WMO. Daarna een ambtelijk overleg over het gebruik van het participatiebudget. Ook een gesprek met de cursusleider van enige weken geleden. Aan het begin van de avond ben ik even aanwezig bij het buurgesprek in de wijk oost. Om 20 uur begint een avond van de ChristenUnie over zorg. Aanwezig is ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman die in debat gaat met Jaap van Dijke, directeur van zorgcentrum De Riederborgh / Ridderzorg. Er is een mooie opkomst en een goed en stevig debat.

Dinsdag 10 maart is de collegevergadering. We spreken over het participatiebudget en een aantal actualiteiten. 's Avonds zijn we te gast bij de gemeenteraad van Zwijndrecht waar we kennis maken met hun vergadersysteem. Een bijzonder efficiënt systeem waar ze wat mij betreft in Ridderkerk zo op over mogen gaan. Er wordt een initiatief ingediend voor het behoud van de huismus.  Het Ridderkerkse college houdt zich dan ook na deze avond bezig met de vraag wie hun portefeuillehouder huismus is.

Woensdag 11 maart zijn er weer verschillende ambtelijke overleggen. We beginnen met een overleg over parkmanagement, daarna over sociale zaken en over jeugdzorg. 's Middags is er weer een carrousel bijeenkomst over de kredietcrises met partners uit de zorg-hoek. 's Avonds is er een kerkdienst in het kader van de jaarlijkse biddag, dit jaar toch met een andere dimensie door de economische omstandigheden.

Donderdag 12 maart heb ik de hele morgen overleg met de commissie jeugdzorg. Er staan veel belangrijke zaken op de agenda, o.a. de ontwikkeling van het elektronisch kinddossier. 's Middags word ik geïnterviewd door een student journalistiek, aansluiten een overleg over de 'werk'-projecten. Ook deze middag is er weer een bijeenkomst met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars in relatie tot de kredietcrisis. 's Avonds is de commissievergadering, waar Nieuw Reijerwaard prominent op de agenda staat. We spreken verder over het Koningspleinfestijn en de brief over Armoedebestrijding. Deze avond krijg ik van het verschillende kanten het bericht binnen dat de Rotterdamse portefeuillehouder jeugdzorg, Leonard Geluk,  geen vertrouwen meer heeft van zijn fractie. Een onbegrijpelijk bericht, en het is de vraag wat er gebeurt met de door hem ingezette ambitieuze aanpak van de jeugdzorg. Ik stuur hem een bericht van medeleven. Verder weet ik niet hoe dit gaat aflopen: een wethouder zonder steun van de eigen fractie, maar met brede steun uit andere (o.a. oppositie)partijen.

Vrijdag 13 maart is er een overleg met de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en de wethouders die te maken hebben met de WMO. A.s. woensdag is er een Kamerdebat, o.a. over de budgetverdeling. Goed om zo aan de hand van de concrete ervaringen van de eerste jaren WMO door te praten met elkaar. We voeren een gezonde discussie tussen Haagse verantwoordelijken en wij als lokale bestuurders. Dat is een teken van een volwassen politieke partij. Daarna is de start voor het ChristenUnie bestuurderscongres dat verder gaat op zaterdag 14 maart. Minister Rouvoet doet de aftrap. Het Haagse 'crisisoverleg' heeft nog niet tot resultaten geleid, en er mag niets gezegd worden over de inhoud van de onderhandelingen. Hij erkent dat hij inmiddels deskundig is in het uitspreken van nietszeggende reacties, telkens als de onderhandelaars het Torentje verlaten. Wel is de insteek van de ChristenUnie helder: de maatregelen mogen niet ten koste gaan van de kwetsbaren. Terecht wordt gewezen naar de oorzaken van de crisis, daar moeten de maatregelen dus ook op gericht zijn. Verder is er tijdens het congres aandacht voor christelijk-sociale politiek in de praktijk. Goed om daar weer eens in brede zin over na te denken. Er is verder veel ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Labels
Ridderkerk
Wethouder

« Terug

Reacties op 'Weblog week 11'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart