WEEK 9 + 10 : Recessie.......!?

zaterdag 07 maart 2009 15:52

De financiële crisis is overgegaan in een economische crisis waarbij we in een recesiie zijn gekomen. Als je het nieuws zo hoort en ziet vraag ik mij toch wel eens af of we elkaar (wel of niet via de pers) niet in een enorm dal aan het praten zijn. In de week van de voorjaarsvakantie heb ik weinig verandering opgemerkt. Half Nederland is niet te bereiken vanwege een korte vakantie al dan niet in het buitenland op de sis of in het zonnetje. Natuurlijk, ongetwijfeld gaan we er het nodige van merken, maar als je bij de catagorie hoort die zijn baan mag behouden, dan merk je er feitelijk betrekkelijk weinig van. Een lagere beurs........vervelend maar niet direct van invloed op de dagelijkse gang van zaken. langer doorwerken...........misschien hadden we daar al een beetje op gerekend. Een paar tientjes minder per maand ..........is te overkomen. tennimste zoalng je niet praat over mensen in een uitkeringssituatie zoals bijstand. Juist nu is het van belang te zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving en er zijn zijn VOOR ELKAAR.

In de vakantie week dan ook betrekkelijk weinig afspraken.
Wel veel aandacht deze week in een aantal bijeenkomsten over de Zuidwestelijke Delta waarin wij leven. Het zout worden van het Krammer Volkerak en de mogelijke gevolgen zoals de verzilting. Oplossingsrichtingen om de zoetwatervoorzieningen ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Een speciale stuurgroep zoetwaterverkenning Zuid-Holland-Zuid is ervoor opgericht. De agrarische sector volgt dit proces met veel belangstelling. Begrijpelijk als je ziet hoeveel inversteringen er de afgelopen jaren in de bedrijfsvoering gedaan zijn die allen rekenden met een blijvende zoetwatervoorziening. Maar ook andere belangen spelen een belangrijke rol zoals de drinkwatervoorziening, het (water)toerisme en recreatieve mogelijkheden.

In deze week ook bezoek gehad van het Centraal Orgaan voor Opvang Asielzoekers. Er blijkt weer behoefte te zijn aan (nieuwe) locaties in Nederland. De gemeenteraad heeft in 2001 duidelijke kaders meegegeven en binnen die kaders zal het college dan ook reageren. Als samenleving hebben we een (mede)verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers. Maatschappelijk draagvlak, goede randvoorwaarden  en een geschikte plek zijn daarbij essentieel.

In de week van 2 maart ontvangen we een aantal bewoners van de Van Halenstraat om over de herinrichting van het busstation in Oude-Tongen te praten. Dat zal zeker een verbetering voor die wijk betekenen alhoewel het niet door iedereen als een directe verbetering wordt gevoeld. Maar de communicatie hierover is in lek geval gewaardeerd. De inzet van de gemeente om de eigenaar van het busstation (de provincie Zuid-Holland)  ook zover te krijgen dat ze mee willen gaan om ruimte te mkaken voor deze wijk wordt ook zeer op prijs gesteld. Hopelijk laat de uitvoering niet te lang op zich wachten.

Op donderdag ben ik middagvoorzitter in de Ahoy bij Skills Masters. Een kleine 100 bedrijven en 25 onderwijsinstellingen en ook een aantal bracheorganisaties zijn aanwezig. Als je dan de bedrijven hoort dan is het beeld heel erg wisselend. Veel bedrijven hebben nog steeds voldoende werk maar geven aan dat de toekomst onzekerder is. Niemand kan zeggen hoe het gaat lopen. Wel zijn er steeds meer bedrijven die zich relaiseren dat je in een tijd als deze op zoek moet naar nieuwe kansen. Een recessie is vaak een moment van het omslaan in het denken over bijv. alternatieve energiebronnen. Een innovatieslag in deze branche wordt dan ook door velen verwacht. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is ook een belangrijke component. Daar moet structureel in geïnvesteerd worden. De bedrijven zitten midden in de "grijze golf". De komende jaren gaan, naast het reguliere verloop, veel bekwame mensen het arbeidzame leven verlaten. Er zijn dan ook veel (technische) handjes nodig in de toekomst op verschillende niveau's.
Ook in Oostflakkee is de werkgelegenheid een belangrijk speerpunt. Het bedrijvenpark Ostflakkee groeit langzaam maar gestaag. De belangstelling blijft onverminderd groot, maar het doorpakken mag best wat sneller!

 

Labels
Oostflakkee

« Terug

Reacties op 'WEEK 9 + 10 : Recessie.......!?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart