WEEK 11 : Sociale Werkvoorziening Binnenhof draait goed........!

zaterdag 14 maart 2009 16:20

We brengen deze week met het voltallige college een werkbezoek aan het sociale werkvoorzieningschap Het Binnenhof in Middelharnis. Het Binnenhof heeft de afgeopen jaren een uitstekende prestatie geleverd door met de beschikbere mensen de financiële resultaten aanzienlijk te verbeteren. Complimenten aan de directie en de medewerkers is dan ook op zijn plaats. Ook collega 't Hoen heeft daar in het Dagelijks Bestuur een steentje aan bij mogen dragen. Persoonlijk mag ik lid zijn van het Algemeen Bestuur en zie daar ook de enorme inspanningen die geleverd zijn. De toekosmt van het Binennhof blijft er een van verandering op basis van landelijke regelgeving. Dat maakt het er niet makkelijker op, maar tekens worden weer nieuwe creatieve oplossingen bedacht. Soms brengen die ook voor de mensen veranderingen mee en dat is niet altijd makkelijk. Toch zien we dat zij daar geod mee omgaan. Het belang van het Binnenhof voor de mensen die daar hun dagelijkse werk hebben blijft ook in de toekomst groot. Daar houden we met elkaar een zorg voor kwestbaren!

Deze week spreken we ook met onze samenwerkingspartner in Suijssenwaerde en het Bedrijvenpark. Ook hier wordt de recessie gevoeld. De vraag naar de appartementen op de handelskade blijkt er nog steeds te zijn, maar er zijn ook nog wel een paar specifieke wensen die potentiële kopers bijken te hebben (bijv. balkon, parkeergarage). Gekeken wordt hoe daarop in te spelen.

Op dinsdagavond ontvangen we de Verenigingen van Eigenaren van de recreatieparken met recreatiewoningen. Daar gaan we met name in op de PersoonsGebonden Beschikkingen die afgegeven zullen gaan worden aan mensen die er voor 12 juni 2008 permanent verblijven cq wonen. Dat besluit van de raad wordt op deze wijze ingevuld. Natuurlijk waren er nog veel vragen maar die komnden alle worden beantwoord mede door de inzet van externe deskundigheis van MB-All.

Het regionaal economisch overleg met de gedeputeerde brengt niet zoveel nieuws. Het beleid is uitgezet, alleen blijkt telkens weer dat individuele gemeente af willen wijken omdat specifieke bedrijven zich toch weer op een andere plek willen vestigen. Dat komt een consistent beleid niet ten goede en geeft ook bij bedijven scheve gezichten in Zuid-Holland. Op Goeree-Overflakkee hebben we ook goede afspraken gemaakt. Het Bedrijvenpark Oostflakkee is voor het eiland "the place to be" voor de komende jaren. Andere bedrijventerreinen zullen niet worden uitgebreid. Hooguit zal er rond een aantal kernen nog wat ruimte zijn voor de opvang van kleine lokale bedrijven uit de eigen kern.

Op donderdagavnd de jaarvergadering van de VBGO (Vereniging Bdrijven Goeree-Overflakkee). Dit keer gehouden in de omgetoverde showroom van garage Knops te Middelharnis. Een hele drukte. Een kleine 100 ondernemers van het hele eiland bij elkaar. Een inleiding van een econoom van de Rabobank over de huidige situatie en hoe het toch allemaal zover heeft kunnen komen. Een een vooruitblik naar 2010. Maar dat nemen we maar met een korrel zout gezien de vooruitblik die zij vorig jaar gaven en de feiten van dit moment die daar absoluut niet mee overeenkomen. Veel Oostflakeese ondernemers even gesproken. Toch ook weer veel positieve ondernemersgeest waargenomen...........

Het provinciale onderzoek naar glastuinbouwlocaties gaat binnenkort van start. Als gemeente volgen we dit onderzoek op de voet door in de stuurgroep onder voorzitterschap van Gedeputeerde Van Dijk zitting te nemen en onze inbreng te geven. In de loop van dit jaar zullen de resultaten van het onderzoek aangeboden worden aan Gedeputeerde staten.

Op vrijdag en zaterdag bezoek ik samen met Poula (mijn vrouw) het tweedaagse congres van de ChristenUnie in Lunteren. Het is altijd weer goed om als bestuurders samen te komen, ervaringen uit te wisselen en ook elkaar te bemoedigen. Bemoedigen met als basis Gods woord. Samen zingen samen bidden voor een stabiele politieke situatie in Nederland. De ChristenUnie neemt daarin haar verantwoordelijkheid................hoe moeilijk dat soms ook is. Daar hebben we als bestuurders ook het gebed van u voor nodig. Van harte aanbevolen...........!

Labels
Oostflakkee

« Terug

Reacties op 'WEEK 11 : Sociale Werkvoorziening Binnenhof draait goed........!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart