Die andere crisis…

DSCF3221donderdag 12 maart 2009 21:26

Uiteraard stond deze week weer voor een belangrijk deel in het teken van de overleggen hoe de gevolgen van de recessie te bestrijden. Maar tussendoor hebben we die andere grote crisis bij de kop gehad: de stijging van de zeespiegel en wat gaat Nederland daaraan doen.

Over de kredietcrisis, de recessie, de onderhandelingen en alles wat daarbij hoort wordt het een beetje eentonig: het is een ingewikkelde puzzel. Leuk is dat zo'n woord een eigen leven gaat leiden en zo vervelend wordt dat de pers dringend vroeg dat woord in interviews niet meer te gebruiken. Maar ja het is echt ingewikkeld. Stel dat we een tekort hebben van 5% bbp in 2010 dan praat je over € 30 miljard. Ik schreef dat al wel eerder. En hoe doe je dat dan naar de toekomst toe. En de ChristenUnie past ervoor om enerzijds bezuinigingen te doen die de economie verder achterop zullen brengen, maar anderzijds kan en mag de rekening dus niet ongelimiteerd doorgeschoven worden. En dat is dus toch een puzzel...

Er zijn van de week heel wat gesprekken geweest. En dan is het wel leuk om te zien hoe dat beleeft wordt door mensen die erbuiten staan. Zelfs onze zeer gewaardeerde oud-collega Schutte sprak zich bestraffend uit. Dit is geen dualisme meer volgens hem, de regering zou zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, waarna de Kamer in haar controlerende taak dat moet beoordelen. Maar dan wordt toch een belangrijk ding over het hoofd gezien. De problemen zijn zo groot dat het niet opgelost kan worden zonder dat het coalitieakkoord opengebroken wordt, en dat is nou eenmaal toevallig de verantwoordelijkheid van de coalitiefracties. En daarom moet je daar wel met elkaar over spreken. Dualisme is natuurlijk goed - ik denk ook dat wij als ChristenUnie ons geregeld duaal opstellen - maar is niet oneindig als de reden van de samenwerking binnen een coalitie op het spel staat. Dan kun je maar beter een paar keer extra met elkaar spreken.

Tussen al die hektiek door hebben we uitgebreid gesproken over het Nationaal Waterplan. Voor sommige fracties was dit aanleiding om al allerlei zaken uit het rapport van de Commissie Veerman te bediscussiëren. Maar we gaan tot aan de zomervakantie nog een keer of 5 op werkbezoek in alle uithoeken van ons waterrijke land, we zullen ongetwijfeld nog met veel deskundigen spreken, en pas dan zullen we een beeld krijgen van oplosrichtingen en uitwerkingen zoals Veerman ons dat voorgehouden heeft. Kortom: er zal nog heel veel gesproken moeten worden en dan vind ik het dus ronduit onverstandig dat door sommigen al zulke grote uitspraken worden gedaan. Dit is echt een dossier van: wordt vervolgd!

Al eerder heb ik op deze site gesproken over het belang van de Hollandse sloot. Sommigen mensen vonden mij toen onverwacht romantisch doen toen ik sprak over de geneugten van de waterkant. De schoonheid van de sloot, de waterbeestjes, de vele, vele soorten planten en de waterkwaliteit, dat alles moet en is al vaak een belangrijk onderdeel van de natuur- en milieueducatie. In het vorige debat heeft staatssecretaris Huizinga toegezegd de sloot een plek te geven in de watercanon. Maar die is er inmiddels en de sloot is er geen onderdeel van. Jammer, nu maar hopen dat het alsnog gebeuren gaat.

ernst

Labels
Ernst Cramer

« Terug

Reacties op 'Die andere crisis…'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart