Weblog - Jan Buchner (16 maart)

JB4maandag 16 maart 2009 12:05

Woensdag 10 maart vond er een eerste overleg plaats met de kontaktpersoon(Ciska Brink) van het provinciaal bestuur van de ChristenUnie Gelderland en de waterschappers in deze provincie. Ons waterschap wordt ook gerekend tot deze provincie, omdat haar hoofdkantoor in Tiel is gevestigd. Het bestuur van de P.U. wil graag een platform vormen van waterschappers en Statenleden die water in hun portefeuille hebben. Het is van belang dat er kennis uitgewisseld gaat worden. Het is een goed begin geweest om allereerst elkaar te leren kennen en de opgedane ervaring van de nieuwe start die de waterschappen hebben gemaakt uit te wisselen. Het aantal keren dat een dergelijk platform bijeen zou moeten komen, hebben we voorlopig op 2 maal per jaar gesteld.
Indien noodzakelijk kan er gekozen worden voor een extra bijeenkomst.

Deze week was het ook biddag. Het is goed om op vaste tijden ons te bezinnen op het onderwijs uit het Woord van God en te bidden, niet alleen voor ons zelf maar ook voor de wereld waar wij deel van uitmaken. Ook ons werk in het waterschap heeft daarin een plaats.

Vrijdagmiddag zijn we op weg gegaan naar Lunteren. In het conferentieoord "de Werelt" was een tweedaags congres van de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Sinds de waterschapsverkiezingen zijn de gekozen leden van de ChristenUnie daarvan lid. Van de 25 gekozen leden waren er ongeveer 10 aanwezig. Aan het begin van de avond was er een ontmoeting met staatssecretaris Tineke Huizinga. Zij was heel nieuwsgierig naar onze ervaringen met het nieuwe verkiezingstelsel. De uitkomst was dat iedereen de mogelijkheid om met belangengroepen en politieke lijsten uit te komen wel een goede zaak vind. Veel commentaar was er over de stemprocedure. Algemeen vond men een percentage van 10 % aan ongeldige stemmen een slechte zaak. De opkomst moet ook verbeterd worden. Daar zijn ook wat suggesties gedaan, zoals het koppelen aan een andere verkiezing, lokaal of provinciaal. Niet iedereen is tevreden over het fenomeen geborgde zetels. Met name de invloed van deze partijen op de vorming van een dagelijks bestuur. Ik denk dat we haar goed hebben kunnen informeren.

Zaterdagmorgen was een workshop speciaal voor ons als waterschappers. Alle aanwezige waterschappers en sommige Statenleden hebben daar aan deel genomen. Naast een nadere kennismaking mocht ik als gastheer ook een aantal stellingen in brengen. We hebben een levendige discussie gevoerd over o.a. het al of niet waterschapsgeld besteden aan ontwikkelingshulp. Zouden de waterschappen niet het voortouw moeten nemen om de regelgeving naar beneden bij te stellen? En natuuropgave moet niet alleen een taak van het waterschap zijn! Om met elkaar na te gaan, wat we landelijk voor elkaar kunnen betekenen zijn we in de middagsessie ook nog even doorgegaan. We hebben wat afspraken gemaakt, om in samenwerking met de bestuurdersvereniging tot een soort platform te komen. Het was goed elkaar als waterschappers ontmoet te hebben!

De nieuwe week vraagt ook weer aandacht voor ons werk in Rivierenland. a.s. donderdag is er een extravergadering om een nieuwe keur vast te stellen. Deze nieuwe keur is nodig vanwege de invoering van de nieuwe waterwet, eind dit jaar. Wat is een keur zult u misschien vragen? De keur is een verordening waarin gebod- en verbodsbepalingen zijn opgenomen, maar ook een strafbepaling. De keur is er voor om handelingen te voorkomen die het beheer van het watersysteem in gevaar kunnen brengen. Als voorbeeld: Als u woont langs een dijk of aan rivier, waterpartij, dan mag u niet graven of verbouwen zonder een vergunning. Bij dijken of waterpartijen is altijd een z.g. keurzone. Die wordt door deze wet beschermd. Wij willen tenslotte allemaal graag droge voeten houden.

Labels
Rivierenland

« Terug

Reacties op 'Weblog - Jan Buchner (16 maart)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart