Algemeen geriatrienetwerk - Jeannet Huizing

Jeannet Jan 2009 amaandag 16 maart 2009 12:00

Hierbij wil ik de professionals in en van de gemeente van Apeldoorn oproepen om landelijk een voortrekkersrol te nemen.
Met landelijke financiële steun wordt er momenteel een dementienetwerk opgericht vanuit allerlei zorginstellingen. Daarbij wordt één deskundige ondersteuner ingezet per dementiepatiënt.

Het zou goed zijn om ook andere ouderen met een fragiele gezondheid een betere ondersteuning en een samenhangend en toegankelijk aanbod aan zorg en behandeling te bieden. Niet syndroom- of ziektegericht allemaal aparte netwerken, één voor dementie, één voor diabetes, één voor Parkinson, enzovoort, maar een algemeen geriatrienetwerk waarin al deze deskundigheid toegankelijk is.

Vanuit de gemeente Apeldoorn kan vanuit de huidige gemeentelijke visie op complete wijken in navolging van de Centra voor Jeugd en Gezin ook per wijk een steunpunt/consultatiebureau -de oude wijkzuster- worden opgezet voor de ouderen zelf, de mantelzorgers en ook voor verwijzend huisartsen als brug naar AWBZ-zorgverlening, WMO-voorzieningen en behandelaars, zodat mensen langer thuis kunnen blijven. Het zorgaanbod dat nu versnipperd is (met dank aan de marktwerking) kan veel beter worden gebundeld en toegankelijk gemaakt voor de doelgroep. Geen oerwoud van zorg maar -gewoon- deskundige behandeling en begeleiding die aansluit bij de vraag. Ik daag de plaatselijke overheid uit om het voortouw te nemen en te stimuleren dat alle partijen hieraan samenwerken.

Jeannet Huizing, fractievertegenwoordiger

Labels
Apeldoorn

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2009 > maart