Hoofd- en bijzaken

hoofd-bijzakenmaandag 16 maart 2009 08:30

Week 12 per dag

Vrijdag 20 maart 2009.

De tweede dag van de cursus snel lezen, snel leren en vandaag ook de geheugentraining. En opnieuw verbaas ik me erover hoe je met een aantal ogenschijnlijk simpele hulpmiddelen veel sneller door de tekst gaat en achteraf ook nog goed weet wat de essentie is. De geheugentrainig leert ons met gebruik van plaatjes en het leggen van koppelingen daarmee erg veel informatie vast te houden. De oefening die we doen is daarvan het directe bewijs en ook later terug naar huis dreunen we het complete rijtje moeiteloos op. Daar hebben we straks in de raadszaal erg veel aan.

's Avonds bezoeken we als fractie op uitnodiging van Herman de Muinck de vergadering van de vereniging dorpsbelang Slochteren. Een uitnodiging die er op het eertse gezicht gepeperd uitziet, maar waarvan de titel direct laat zien dat het twee kanten uit zou kunnen gaan. Herman begint dan ook met de opmerking dat het er niet om gaat wie er gelijk krijgt, maar dat het goed is dat we samen na gaan denken over dingen. Aan de hand van mooie dia's en verhalen krijgen we het verhaal van Slochteren te zien en te horen. Na afloop wordt er nog wel even gesproken en blijft de discussie vanwege het late tijdstip helaas uit. Misschien een idee om dat nog eens te doen?!

Donderdag 19 maart 2009.

Wegenonderhoud is een gemeentelijke taak. Goed wegbeheer vraagt dan ook om een afgewogen planning en geeft ook de mogelijkheid om afwegingen te maken waar eerst prioriteit aan moet worden gegeven. Om nog beter te weten welke regels er gelden en hoe er naar de kwaliteit van de wegen wordt gekeken is er een vanavond een voorlichtingsbijeenkomst van Arcadis. Wanneer het zover is zal er ook in de commissie BMR een voorlichting worden gegeven. Een aantal wegen in de gemeente heeft echt onderhoud nodig. Bij de bezuinigingsoperatie BeB is er ook bezuinigd op het wegenonderhoud. Die keuze van het vorige college dwingt nu tot het doen van een extra investering. Over het wegenonderhoud heeft de ChristenUnie overigens al bij de voorjaarsnota in 2006 bij het onderdeel beheer openare ruimte iets gezegd. Na afloop praat ik er nog even over door met de beleidsmedewerkers. Duidelijk is wel dat we aan de gang moeten.

Woensdag 18 maart 2009.

Vanmorgen word ik wakker met het vroege ochtendnieuws. Natuurlijk gaat het ook over de onderhandelingen die nu op coalitieniveau worden gevoerd. Er is eerst een aantal dagen stilte aan het front. Opvallend is voor de verslaggever dat de zondag niet als dag van overleg wordt gezien. Daarin zie ik direct de ChristenUnie terug. Het CDA is wat dat betreft zo leert de geschiedenis veel minder consequent. Als we het hebben over het scheiden van hoofd- en bijzaken doen we dat als ChristenUnie wat mij betreft op dit soort momenten heel duidelijk. De zondag is een dag waarop je kunt rusten, op adem kunt komen om vervolgens weer fris de nieuwe week in te gaan. En dat daar schamper over wordt gedaan neem je direct maar op de koop toe. Daar kon je overigens de klok ook wel op gelijk zetten. Opvallend is dat anderen van iets wat zij als bijzaak zien dat nu ineens tot een hoofdzaak kunnen maken. Nouja, zolang anderen zich daar op fixeren is er voor ons extra ruimte om de Hoofdzaak goed in het vizier te houden.

Dinsdag 17 maart 2009.

Het kabinet is inmiddels nog steeds druk doende om te komen tot oplossingen die moeten bijdragen aan een betere financiële huishouding. Of je er een wereldwijde economische dip mee opvangt is natuurlijk de vraag, maar ik hoop dat elke inspanning die wordt gedaan er één is die de weg omhoog dichterbij brengt. Over het geheel genomen ben ik niet zo heel erg somber, want er liggen natuurlijk ook nieuwe kansen om te veranderen. De laatste bezuinigingsronde in de gemeente Slochteren ligt gelukkig al weer een tijdje achter ons. Tijdens de vorige raadsperiode is er onder een college met een ander gesternte flink gesneden in de uitgaven. De ChristenUnie kon zich lang niet in alle bezuinigingen vinden, maar werkte wel mee aan de oplossing. Vanuit een dieper geworteld verantwoordelijkheidsgevoel en het idee dat er ook in tijden met problemen moet worden samen gewerkt. Over een tijdje bespreken we de jaarrekening en vervolgens de zomerbrief. Ik ben benieuwd hoe we er voor staan. Gelukkig hebben we goede mensen op de afdeling financiën. En is het sowieso belangrijk om ook hier eens te kijken naar het perspectief van bijvoorbeeld alleen al het Europees gemiddelde, laat staan de mondiale economie.

Maandag 16 maart 2009.

Na de behandeling van het integraal jeugdbeleid afgelopen donderdag is het vandaag al weer tijd om een aantal stappen vooruit te zetten en bezig te zijn met de praktische invulling van de kindergemeenteraad en te kijken naar de mogelijkheden voor een jongerenparlement of jeugdraad. In elk geval om de mogelijkheden te bekijken die de betrokkenheid van jongeren bij de plaatselijke politiek en het gemeentelijk beleid vergroot. Ik wil graag denken in kansen en zie echt wel mogelijkheden er iets moois van te maken met elkaar. Gelukkig sta ik daarin niet alleen merk ik vanmiddag. Jong Slochteren doet mee! blijft zo niet alleen bij mooie woorden, we gaan het omzetten in daden. Aan de ChristenUnie zal het in elk geval niet liggen, wij bouwen liever, terwijl anderen breken. Dat breekt hen vanzelf ook wel eens op.

Labels
Slochteren

« Terug

Reacties op 'Hoofd- en bijzaken'

a
Geplaatst op: 24-04-2014 05:24 Quote
De hecho resulta posible medir Relojes Especiales varios sucesivos con precisión sin precedentes a corto plazo, sin tener Replica Rolex que detener el cronógrafo presionando primero primero, restablecerla por un segundo, antes de elevarlo por un tercero y presión Patek Philippe replica final. El Flyback, complicación real de los cronógrafos mejores, permite que todas estas operaciones en una sola presión.
Nieuw bericht

Archief > 2009 > maart