WisselBlog week 12 - Heimen Schuring

dinsdag 17 maart 2009 08:12

Zaterdag 21 maart - Connexxion
Vandaag in de krant, gisteren al op onze site: Pieter Plug van de Statenfractie van de ChristenUnie heeft wederom vragen gesteld over de gang van zaken op de Valleilijn. Onze vertegenwoordiging in de Provinciale Staten houdt de kwaliteit van de Valleilijn goed in de gaten. Dankzij een 1-2-tje tussen de Barneveldse en de provinciale fractie zijn de boetes van Connexxion besteed aan de keervoorziening, waardoor de kwartiersdienst er is gekomen en ook meer dan eens hebben wij (zowel de Barneveldse als de provinciale fractie) aandacht gevraagd voor overvolle treinen en dienstregelingen die niet worden nagekomen.

De laatste tijd gaat het weer wat minder op de Valleilijn. De kwartiersdienst valt vaak uit ‘vanwege logistieke redenen' en daar wordt dan vervolgens slecht over gecommuniceerd. Dat moet gewoon beter kunnen! Goed dat daar aandacht voor wordt gevraagd,


Vrijdag 20 maart - Weesfietsen
Vandaag het antwoord op onze schriftelijke vragen over de overvolle fietsenstallingen bij onze stations ontvangen. Van de week was ik op dinsdag wat later vanwege de overhandiging van het brandweer rapport aan de burgemeester en toen ondervond ik het aan den lijve: geen plek voor mijn fiets. Er stond al een keurig rijtje fietsen naast de stalling en daar heb ik mijn fiets toen maar naast gezet. Geen goede zaak. En dat vindt het college ook. Men is al volop bezig met het zoeken naar oplossingen voor de overvolle fietsenstallingen. Ook het aanbod van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, om te helpen bij het weesfietsenprobleem, wordt daarin betrokken.

Prima!


Donderdag 19 maart - Buiten spelen
Deze week ben ik een aantal keer op de school van onze kinderen geweest. Vandaag vanwege de projectweek, die natuurlijk afsluit met de avond waarop de ouders en opa's en oma's de klassen komen bekijken.

Wat me opvalt aan de omgeving van de school, is dat er de laatste tijd veel leuke speelmogelijkheden bijgekomen zijn. Het grasveld heeft kleine panna-goaltjes gekregen en er is het spel-uitleengebouw ‘alles kids' bijgekomen. Onze zoon is enthousiast ‘lid' van de spel-uitleen en hij gaat regelmatig met vriendjes wat lenen.

Het is een goede zaak dat het buitenspelen volop wordt gestimuleerd. Als wij onze kinderen hun gang zouden laten gaan, dan zouden ze de hele dag achter de laptop zitten of met de Wii spelen. Daar is nu dus een aantal alternatieven voor. In dit verband vind ik het ook een goede zaak dat de directie van de Eben-Haëzerschool buiten schooltijden het schoolplein ter beschikking stelt voor spelende buurtkinderen.

De lente lijkt nu echt te komen. Alle kinderen weer lekker naar buiten!! En de papa's en mama's ook....


Woensdag 18 maart - Gezocht: een voorzitter die volhoudt!
Gisteren, voorafgaand aan de overhandiging van het ‘brandweer-rapport' spraken Tjitske en ik Leen Verweij nog even. We hadden het uiteraard over het volkomen onverwacht terugtreden van de kersverse voorzitter van de WMO-raad. Twee maanden was voor deze voorzitter genoeg om al een aantal forse conclusies te trekken. Grote koppen in de krant, grote verwijten, maar geen communicatie met de wethouder en ook niet met de rest van de WMO-raad.

Raar maar waar. Ik hoop dat de WMO-raad snel weer een nieuwe voorzitter vindt, die het niet voor het geld doet (het is toch echt een vrijwilligersfunctie met een kleine vergoeding voor eventuele gederfde inkomsten), die het wat langer volhoudt en die vooral eerst dingen intern bespreekt in plaats van direct met veel bombarie de handdoek in de ring te gooien. Ik hoop dan ook snel kennis te maken met de nieuwe voorzitter, bij de vorige is dat niet gelukt....


Dinsdag 17 maart - Bereikbaarheid Brandweer
Vanmorgen al weer vroeg aan de slag voor de politiek: om 9 uur hebben Tjitske en ik de resultaten van ons onderzoek naar de bereikbaarheid van woonwijken voor de brandweer aan de burgemeester overhandigd. In december hebben wij naar aanleiding van de behandeling van het Beleidsplan Brandweer aan inwoners en wijkplatforms gevraagd hoe het gesteld is met de doorgang voor brede brandweervoertuigen in de woonwijken van de gemeente Barneveld. We kregen toen veel respons: eenentwintig reacties kwamen er binnen. Veel mensen maken zich oprecht zorgen over de bereikbaarheid van de brandweer. We hebben de reacties gebundeld en hebben daar een aantal conclusies en adviezen aan gekoppeld.

Klik hier om het persbericht en het rapport te lezen.

De burgemeester was blij met het initiatief. Hij gaf aan met het rapport aan de slag te gaan. ‘Dit rapport gaat de organisatie in.' Hij gaf verder aan dat hij het een goede zaak vindt dat politieke partijen onder de bevolking peilen wat er leeft.

De media pakten het item goed op. Bij de overhandiging was de Barneveldse Krant aanwezig. Vanmiddag werd Tjitske uitgebreid geïnterviewd door Omroep Gelderland en vanavond was ons persbericht al doorgeplaatst door het Reformatorisch Dagblad. Ik heb zojuist ook de wijkplatforms bedankt voor hun inbreng en ook zullen we onze leden via de komende e-news nog bedanken voor hun reacties. Interactief bestuur, ik hou er wel van!


Maandag 16 maart - VVD-avond over kredietcrisis

Vanavond in de bibliotheek een avond, georganiseerd door de VVD, over de kansen die de kredietcrisis voor de economie biedt. Een vijftal prominenten uit het Barneveldse bedrijfsleven geven hun visie op de manier waarop er samen zoveel mogelijk gedaan kan worden om de crisis in Barneveld beperkt te houden.

Er werd een aantal goede suggesties gedaan. Zo stelde Ton Uljee (voormalig eigenaar van Intratuin Barneveld) voor om in de rustige uren het parkeren gratis te maken, om zo nieuw publiek te trekken en om het minder druk te maken tijdens de piekuren. Een goed idee, moeten we naar kijken! Ed den Besten (Rabobank) gaf aan dat er genoeg stimuleringsregelingen zijn, maar dat er een goed loket nodig is om m.n. starters op weg te helpen. Ook een prima idee. Gerard Hartkamp van Midden-Nederland Makelaars deed de suggestie om goedkopere koopwoningen als eerste te realiseren in de geplande nieuwbouwwijken, daar is nu behoefte aan, de duurdere woningen moeten wachten tot na de recessie. Ook een uitstekend idee. Ubbo Hempenius van de BIK gaf aan dat het college erg goed luistert en was best tevreden hoe er door de gemeente met economie werd omgegaan. Henry van Beuzekom (Orlanco en VNO-NCW) vond dat er veel te weinig geld aan de economie werd besteed door de gemeente Barneveld, maar gebruikte daarbij cijfers die kant nog wal raakte. Zijn suggestie om een innovatieplatform op te richten vond brede steun in de zaal.

Het was een prima avond, dat vraagt om een vervolg in de raadzaal. De VVD gaf aan het eind van de avond aan de ideeën met de gehele raad verder te willen oppakken. Dat lijkt me de juiste insteek. Geen partij-politiek nu er recessie is. Samen Barneveld, vooral nu!


Zondag 15 maart - Lekker rustig
Vandaag een dag, zoals de zondag bedoeld is. Lekker rustig. Een huisvriend op bezoek en 's middags komen ook een zwager en schoonzus nog even langs. De avonddienst staat in het teken van zondag 5 van de Heidelberger Catechismus (een van de drie positiebepalende documenten van de meeste protestantse kerken). ‘Alle hoop op Jezus', zo laat zich dit hoofdstuk samenvatten. Je moet niet de ilussie hebben dat je zelf de relatie met God weer goed kunt maken, je moet ook je hoop niet op een ander schepsel vestigen, er is er maar Een Die de relatie met God kan herstellen en dat is Jezus. Een prachtige boodschap in de weken voor Pasen.

U wilt reageren? Van harte welkom! Plaats hieronder uw reactie of stuur een bericht naar h.schuring <at> barneveld.nl

Labels
Barneveld

« Terug

Reacties op 'WisselBlog week 12 - Heimen Schuring'

Arjen
Geplaatst op: 20-03-2009 02:27 Quote
Heimen,

Ben je niet iets te snel met het trekken van conclusies? Volgens mij heb jij gesproken met een wethouder die niet geheel onpartijdig is indeze.

Beetje natrappen vind ik persoonlijk ongepast richting een mevrouw die in deze nieuwe functie twee maanden heeft geprobeerd de kar te trekken, maar tegen barrières opliep.

Je bent in functie als volksvertegenwoordiger en niet als vriendje van de wethouder. Een wethouder waar ook wel eens wat op valt aan te merken.
Schuring, H. (Heimen) [25526]
Geplaatst op: 20-03-2009 09:48 Quote
User icon
@Arjen,

Natrappen is natuurlijk nooit goed en dat is ook helemaal niet mijn bedoeling.

Ik ben gewoon ontzettend verbaasd over het feit dat iemand na twee maanden al de handdoek in de ring gooit. Dat kan natuurlijk, maar als dan ook nog eens blijkt dat daar niet fatsoenlijk over gepraat is (ook niet binnen de WMO-raad, andere leden van die raad waren ook buitengewoon verrast) èn als er zo'n fijn tussenzinnetje in het krantenartikel staat, dat gebrek aan tijd een rol speelt, dan vraag ik me in alle eerlijkheid af, of de voormalige voorzitter van de WMO-raad dit niet anders had kunnen doen.

Ik vind het overigen jammer dat je suggereert dat ik de wethouder een hand boven het hoofd houd. Ik spreek regelmatig wethouders, ook met een andere politieke achtergrond. Als het om fact finding gaat, dan moet je - vooral als volksvertegenwoordiger - hoor en wederhoor toepassen.

Daarom was het volslagen logisch dat ik de wethouder naar zijn kant van het verhaal vraag. De kant van de voorzitter heb ik al uit haar brief kunnen halen. Als ik beide kanten van de zaak overzie, dan kan ik niet anders concluderen dat de voorzitter te snel is opgestapt. En dat vind ik jammer, want we hebben een goede WMO raad nodig met een goede voorzitter.
Arjen
Geplaatst op: 20-03-2009 10:27 Quote
Voor een nieuwe voorzitter zal het niet plezierig zijn te weten dat raadsleden hen op hun prestaties zullen afrekenen. Voor wederhoor had ik haar minstens even gebeld, een brief is maar een momentopname waarin feiten worden vergeten en de nadruk misschien op onbelangrijke zaken wordt gevestigd.

Vrijwilligers moet je toch wat voorzichtiger mee om gaan, er zal immers nog iemand anders voor deze functie gevonden moeten worden en dan moet men wel wat tegenover de kritieken van de afgetreden voorzitter in kunnen brengen. Enkel wijzen op persoonlijkfalen van de oude voorzitter, zal de nieuwe niet helpen.

Als CU raadsleden heb je de schijn natuurlijk tegen als je "nog even snel met [onze eigen Leen Verweij] de wethouder spreekt", die vragen en antwoorden zijn voor iedereen relevant dus stel ze, denk ik dan, tijdens een officiële gelegenheid. Politiek is nu eenmaal gebaat bij transparantie en wandelgangen helpen daar niet aan mee. Maar misschien is dit weer zo'n gevalletje, "Iets wat wij niet mogen weten, moet je ook niet benoemen".
Schuring, H. (Heimen) [25526]
Geplaatst op: 20-03-2009 13:00 Quote
User icon
@Arjen,

Dit is helemaal geen gevalletje van iets wat 'jullie' niet mogen weten. Hoe kom je daar nou weer bij? Het spreken van wethouders is bijna dagelijkse kost voor raadsleden. In mijn weblog doe ik verslag wat ik zoal meemaak in de politiek en daar valt dit dus ook onder.

Wij zijn als ChristenUnie bijzonder zuinig op de vrijwilligers die in Barneveld actief zijn. Dat heb je meer dan eens op onze website kunnen lezen en daar hebben we ons in het verleden ook zeer concreet mee bezig gehouden (vrijwilligerskaart, fiscaal voordeel voor vrijwilligers).

Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. Dat wordt vaak door elkaar gehaald. De voorzitter van de WMO was binnen no-time vertrokken, zonder daarover te praten met haar eigen WMO raad, de wethouder of de gemeenteraad. Dààr ben ik verbaasd over en die verbazing heb ik in mijn weblog onder woorden gebracht.

Als je voorzitter wordt van zo'n belangrijke raad als de WMO raad, dan moet je van te voren bedenken dat dat tijd kost en dat het wellicht niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Ook als vrijwilliger loop je wel eens tegen teleurstellingen aan. Dan mag je niet bij het minste en geringste opzeggen. Als je dat wel doet, beschouw je het blijkbaar als vrijblijvend.

Bovendien blijkt uit de eerste reactie vanuit het gemeentehuis, dat daar op z'n minst een andere kijk op het faciliteren van de WMO raad bestaat (de WMO raad mag een begroting indienen en ook werd er gewoon voor de WMO raad gekopieerd).

Toen ik Leen Verweij sprak, waren er al schriftelijke vragen gesteld door Pro'98, het was voor ons dus niet meer nodig om daar ook schriftelijke vragen over te stellen. De beantwoording op de vragen kijk ik uiteraard met belangstelling tegemoet.
Arjen
Geplaatst op: 20-03-2009 15:54 Quote
Ik weet ook wel dat jullie de wethouders regelmatig spreken, maar als iedereen verslag gaat doen van zijn persoonlijke gesprekjes krijgen we toch een rare toestand. Deze weblog geeft de mogelijkheid om de laatste nieuwtjes te delen met de nieuwsgierige lezers, maar krijgen daar niet de context bij die jij als raadslid kent.

Dan ontstaat er bij deze nederige lezer dus wat verwarring en bloeit deze amusante discussie op.

Heimen ik wens je een buitengewoon plezierig weekend, geniet van het mooie weer en ik hoop je aanstaande donderdag te ontmoeten tijden het SchaffelaarPodium over openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld. www.schaffelaarpodium.nl
Schuring, H. (Heimen) [25526]
Geplaatst op: 20-03-2009 17:47 Quote
User icon
@ Arjen,

Altijd prettig om met jou van gedachten te wisselen. Door deze digitale debatjes gaan we wat dieper op bepaalde zaken in. Een weblog moet kort blijven (en daardoor kun je niet alle nuances noemen), Dankzij jouw response kunnen we sommige punten wat uitdiepen.

Ik ben inderdaad van plan om a.s. donderdag wederom bij het Schaffelaarpodium aanwezig te zijn.

Prettig weekend!
Gewijzigd
Schuring, H. (Heimen) [25526] heeft dit bericht gewijzigd op: 20-03-2009 17:54
Nieuw bericht

Archief > 2009 > maart