Weblog week 12

vrijdag 20 maart 2009 22:15

Op maandagmorgen 16 maart is er bestuurlijk overleg Sociale Zaken met Albrandswaard. Daarna portefeuilleoverleg over de WMO en zorg. Na de lunch heb ik een ambtelijk overleg over welzijnsactiviteiten. Verder word ik vanmiddag geïnterviewd voor een jaaroverzicht over het programma Ieder Kind Wint. Een belangrijk onderdeel van dit stadsregionale programma is de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarover ik als Ridderkerkse portefeuillehouder wat mag zeggen. Ook heb ik een gesprek over een brief aan de bewoners van de wijk west. Een projectontwikkelaar ontwikkelt verschillende plannen wat tot allerlei vragen leidt bij de bewoners. Via een brief willen we helder maken wat de insteek van de gemeente is.  Aan het einde van de middag is er een overleg met een groot aantal organisaties over de invulling van het podium in het nieuwe jongerencentrum. Er leven veel ideeën, hopelijk wordt het jongerencentrum inderdaad een plaats waar jongeren zich op allerlei manieren kunnen ontplooien. Tot slot van deze dag nog een overleg over het CJG.

Dinsdag 17 maart vergadert het college. We bespreken de uitkomsten van de carrouselbijeenkomsten over de economische recessie. Van onze bevindingen maken we een raadsvoorstel waarover de gemeenteraad in april een politiek debat kan houden. Verder hebben we een eerste bespreking van de rekening 2008. Ook zijn er nogal wat actuele zaken die onze aandacht vragen, o.a. de Ridderkerkse reactie op de mogelijke CO2-opslag in Barendrecht.

Woensdag 18 maart ben ik ' s ochtends aanwezig bij een overleg met het Regionaal Platform Fraudebestrijding in het Rotterdamse stadhuis. Het is in het stadshuis redelijk rustig, ondanks de politieke onrust in de Rotterdamse politiek. Daarna ga ik naar het nieuw geplande jongerencentrum waar collega Blesgraaf en ik worden bijgepraat over allerlei ontwikkelingen. 's Middags is er een uitgebreid overleg tussen leden van het college en management over de plannen voor het komende jaar.

Donderdag 19 maart heb ik een hele vroege vergadering. Ook overleg met initiatiefnemers over een groot evenement voor het lokale bedrijfsleven. 's Middags ben ik aanwezig bij een ambtelijke afstemming over een te ontwikkelen beleidsvisie. Verder komen 2 initiatiefnemers van de Voedselbank langs. Het is goed om nauw contact te hebben, zeker in de huidige (economische) situatie. We spreken o.a. over het maatjesproject, waarin cliënten worden ondersteund door 'maatjes'. Bij cliënten van de voedselbank is het wantrouwen in reguliere instellingen vaak groot en juist zo'n maatje kan een goede rol spelen in de doorverwijzing naar structurele voorzieningen. Verder hebben we rond etenstijd een politiek overleg.

Vrijdag 20 maart neem ik samen met mijn Barendrechtse collega o.a. een afscheid van oud-collegawethouder Backbier, de afgetreden wethouder van Albrandswaard. Verder nog contact met de organisatie van het Koningspleinfestijn. 's Middags is er uitgebreid overleg tussen fractie, bestuur en actieve partijleden voor een eerste schets van de ChristenUnie punten die in het verkiezingsprogramma moeten komen te staan. 's Avonds ga ik nog even langs bij de ZOA-actie in de Fakkel. Er zijn maar liefst 18 teams die 12 uur gaan volleyballen. Het blijft een erg leuke sport maar ik  ben ook wel een beetje blij dat ik vannacht gewoon lekker kan slapen...

Labels
Ridderkerk
Wethouder

« Terug

Reacties op 'Weblog week 12'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart