Werkbezoek met GMV Agrariërs

1015261.JPGzaterdag 21 maart 2009 14:28

In de jaarlijkse traditie van werkbezoeken met de GMV Agrariërs zijn we vandaag in Staphorst en Midden-Drenthe geweest. Problematieken: uitbreiden van bedrijven met bijvoorbeeld windenergie of vergisting, Natura2000, en regelgeving.

We zijn begonnen bij de familie Van der Veen. Een echte ondernemersfamilie die allerlei kansen ziet maar dan tegen de soms taaie regelgeving aanloopt als men iets moois wil realiseren. Ondertussen is er al wel heel veel bereikt. Van der Veen is begonnen met een kippenhouderij van moederdieren en grootouderdieren. Dat zijn de hennen die de eieren leggen waaruit de legkippen komen. Vanwege het gevaar voor insluipen van ziekten en het belang dat deze dieren zo ziektekiem vrij als mogelijk gehouden worden konden we niet in de stal kijken. De laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van vergisten. Mestvergisten of een vergister van de levensmiddelen reststromen: alles komt in beeld. Mooi is om te zien hoe de nieuwe technieken op dit bedrijf een kans krijgen en dat gezocht wordt naar nieuwe wegen die in de landbouw bewandeld kunnen worden.

Daarna zijn we door het prachtige zonnige landschap gereden naar de families Buitenhuis. Zij zitten vlak tegen het natuurgebied Veerslootslanden aan. Vanuit een plek waar totaal geen uitbreidingsruimte meer was zijn deze broers naar deze nieuwe locatie gegaan. Terwijl twee jaar geleden ze nog met Europese subsidie een nieuwe stal hebben kunnen bouwen lopen ze nu aan tegen de problematiek van de Natura2000 aanwijzing. Daardoor worden nieuwe plannen geblokkeerd omdat de gemeente bezig is met partijen aan het beheersplan. Al die tijd wordt er echter weinig geïnnoveerd bij al die bedrijven rondom dit gebied. En komt er ook geen duidelijkheid wat of de toekomstige mogelijkheden voor de boerenbedrijven zijn. Alhoewel tijdens het werkbezoek niet duidelijk werd wat nu precies de doelstellingen van het natuurgebied zijn en welke problemen er precies aan de weigering om nu een NB vergunning af te geven was even googelen voldoende om een beeld te krijgen van wat er speelt.
De Olde Maten & Veerslootslanden omvatten thans een van de laatst bewaard gebleven restanten van onbemeste blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied. De bodemkundige en hydrologische situatie zijn gunstig voor herstel waar de kwaliteit achteruit gegaan is. Het uitgebreide slotenpatroon in het gebied is een van de belangrijkste leefgebieden van de grote modderkruiper in ons land.
En voor wat betreft de staat van instandhouding was deze pagina interessant.

Natuurlijk moesten we hier ook even een kijkje op het bedrijf nemen. Naast een paar mooie opnames van de dieren was ook leuk om te zien hoe een stalrobot hier zijn werk deed. Ik had zo'n soort constructie al wel eens gezien als gazonmaaier maar nog nooit als mestschuiver. Pakweg 11 uur per dag doet de robot dienst midden tussen de koeien. En dat scheelt voor de boer dus een hele hoop...

Daarna zijn we naar het plaatsje Witteveen in Drenthe getogen, vlakbij het Mantingerzand, bij de families Bouwhuis. Daar hebben we gesproken over de ontwikkelingen in de legkippenhouderijen en konden we een scharrelstal zien. Tot nu toe hadden we alleen kooihuisvesting of de koloniehuisvesting (kleingruppenhaltung) bekeken. Belangrijkste onderdeel was hier toch de vergistinginstallatie. Een biogasinstallatie met een totaal vermogen van 1.600 kW. De energiemaïs van in totaal zo'n 450 ha wordt in de buurt afgenomen, en levert na vergisting een energieproductie genoeg voor 4000 huishoudens. Het mooie hier was de ontwikkeling van een restproduct wat gewoon afgezet kan worden als meststof. Aangezien zij geen gewone mest toevoegen maar alleen maïs en toegelaten producten uit de levensmiddelenindustrie valt het digistaat niet onder de mestwetgeving. Bovendien hebben ze nu door een goed drogingsproces een betere benutting van de restwarmte en kunnen ze dat product goed afzetten. Problemen hier waren de subsidieregelingen die zodanig ingericht zijn dat er nu restwarmte helaas verloren gaat en niet meer in energie omgezet kan worden. Daarnaast gaf men nog goede tips mee om na te denken of bepaalde toevoegingen die het verkiezingsproces verbeteren, maar die omdat zijn geen mest gebruiken van nature niet in hun prutje zit.
Kortom: het was weer een leerzame, en daarnaast buitengewoon zonnige dag, die ook weer het nodige huiswerk opleverde.

ernst

Labels
Ernst Cramer

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek met GMV Agrariërs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart