Piketpaaltjes (119)

Bannerzaterdag 21 maart 2009 14:54

De vonken spatten er weer af deze week - Gastvrijheid - Ik denk niet dat mevrouw Jorritsma dit bedoelde - Kroonprins moet het doen zonder 'gratie Gods' - Belangstelling Almeerse canon valt tegen

De vonken spatten er weer af deze week
Met ingang van 18 maart heeft mevrouw Diana Demirbilek-Schmitz besloten de fractie van de SP in de gemeenteraad van Almere vaarwel te zeggen en op eigen kracht haar werk als raadslid voort te zetten onder het vaandel: Fractie Demirbilek-Schmitz.
"De reden van mijn beslissing is dat in de afgelopen periode steeds duidelijker is geworden dat er geen goede grondslag meer is te vinden voor een constructieve onderlinge samenwerking tussen mij en de overige leden van de fractie van de SP in de gemeenteraad", aldus Diana. 

Het is toch wel opvallend dat politici zo moeilijk afstand kunnen doen van de stoel waarop ze zitten, zelfs al worden de poten eronder weggezaagd. Juridisch is er weinig tegen te beginnen, zelfs al hebben ze beloofd op te stappen in dit soort gevallen. Bij de SP wordt zo'n belofte ook gevraagd en gegeven[1]

Maar het recht hebben en dan verder te gaan onder de naam fractie Demirbilek-Schmitz  zijn toch twee verschillende dingen. Ik denk dat de ontwerper van ons onvolprezen stadslogo een andere naam zou hebben voorgesteld, bijvoorbeeld Diana der Almeerders[2] of desnoods fractie DS. Bij verkiezingscampagnes lijkt het me nogal een handicap als je aan de deur komt met de aanhef: 'Goedendag meneer/mevrouw, heeft u een ogenblik voor de fractie Demirbilek-Schmitz ?' Donderdagavond zei ze wel dat ze op dit moment voor zich geen politieke toekomst ziet na de verkiezingen in 2010, maar een politicus mag van mening veranderen, nietwaar?

 

Gastvrijheid
Een horeca adviesbureau gaat een grootschalig onderzoek doen naar de meest gastvrije stad van Nederland[3]. 'Kat in 't bakkie', dacht ik toen ik dat las. 'Dat gaan we winnen, want welke stad in Nederland is zo gastvrij dat hij elke zondag zijn (stads)hart opent voor toeristen, ook al komen ze niet?' Juist, Almere.
Maar toen herinnerde ik me een bericht van een paar dagen eerder[4] onder de kop 'Angst voor komst hostel', met als onderwerp de vestiging van een hostel in het voormalige pool- en snookercentrum in de Blekerstraat, voor personen met psychische en/of verslavingsproblemen. En dat bracht weer in herinnering hoe enthousiast de Islamitische school Al-Iman aan de Harderwijkoever[5] en de Hindoeschool tussen de Vaarten[6] werden verwelkomd. Dat had natuurlijk niets met een gebrek aan gastvrijheid te maken, maar vooral met de vrees voor de vervoersdrukte die deze scholen zouden veroorzaken. Gelukkig is daar bij dit hostel geen sprake van, zoals Maarten Wolterink duidelijk maakt in zijn cartoon. Een tijdje geleden las ik over een onderzoek van hetSociaal Cultureel Planbureau (SCP), waarvan de conclusie was dat Turken en Marokkanen, ook al kunnen ze het betalen, soms niet verhuizen naar betere wijken, omdat ze bang zijn daar weggekeken te worden; een angst die gevoed wordt door het 'verharde maatschappelijke klimaat', volgens het SCP[7]. Ik heb niet de indruk dat Almere de gastvrije uitzondering is zal zijn op de conclusie van het SCP.

Dit alles overwegend heb ik besloten het onderzoeksteam toch maar niet te attenderen op Almere als natuurlijke kandidaat voor de eer.

Ik denk niet dat mevrouw Jorritsma dit bedoelde,
toen ze het gemeentelijke offensief tegen hufterigheid aankondigde. Ik bedoel het berichtje onder de kop: "Workshop 'ontdek het beest in jezelf[8]". Daar zou je kunnen leren hoe je 'op een leuke en creatieve manier ouder kunt worden'. De les schijnt zich ook niet te beperken tot het ontdekken van het beest in jezelf, maar je ook praktische vaardigheden bij brengen, zoals 'de beest uit hangen'.  Ik heb de indruk dat de burgemeester van mening is, dat veel Almeerders door intensieve zelfstudie die bekwaamheid al bezitten. Of dat ook geldt voor het gajes dat donderdagavond twee NS medewerkers op het Centraal Station van Almere in elkaar heeft geslagen, durf ik niet te zeggen. Het kunnen natuurtalenten zijn, maar het is ook mogelijk dat ze vorige week zaterdag de workshop hebben gevolgd en hun daar geleerde vaardigheden wilden uitproberen.

Kroonprins moet het doen zonder 'gratie Gods'
Het koningschap van Willem-Alexander moet puur ceremonieel zijn en niet langer ,,bij de gratie Gods''. Dat zegt voormalig PvdA-Kamerlid Lambert Giebels in het wetenschappelijk tijdschrift van zijn partij[9]. Giebels kan zich niet voorstellen dat een ,,man van deze tijd'' koning wordt onder de formule ,,Wij Willem-Alexander bij de gratie Gods koning der Nederlanden''. Die formulering geeft volgens Giebels aanstoot aan niet-christenen, ,,onder wie de circa één miljoen islamitische medelanders die niet in een christelijke God, maar in Allah geloven''. Wat een opvallende fijngevoeligheid van deze PvdA-er voor de Islamieten onder ons. Zou hij 'als man van deze tijd' echt de mening koesteren dat Islamitische denkers een genezende invloed op ons democratische staatsbestel kunnen uitoefenen? Of mogen ze deze keer alleen maar als breekijzer dienen om een oud roodrepublikeins ideaal dichterbij te brengen? 

,,Naar verluidt zou koningin Beatrix geen afstand willen doen van de gratie Gods'', schrijft Giebels verder in Socialisme & Democratie. ,,Door ervan af te zien geeft Willem-Alexander het signaal dat zijn opvatting van het koningschap afwijkt van die van zijn moeder.'' Die conclusie is niet volstrekt onlogisch, maar is hij ook noodzakelijk? Willem-Alexander zou dit ook kunnen demonstreren door te zeggen dat hij koning wordt 'bij de gratie van Allah'. Daarmee zou dan meteen duidelijk zijn, dat hij ook een volstrekt ander idee heeft over hoe ons staatsbestel zou moeten worden ingericht. 

Giebels schijnt niet te begrijpen dat juist de door hem gewraakte uitdrukking een steunpilaar is voor een staatsbestel dat op democratische leest is geschoeid. Ik besef dat dit niet altijd zo is opgevat en toegepast. De geschiedenis leert dat min of meer illustere personen in deze uitdrukking een legitimatie hebben gezien voor een autocratisch of zelfs tiranniek bewind. Ze beweerden dan dat ze alleen verantwoording hoefden af te leggen aan God (en daar waren ze dan meestal snel klaar mee).
Maar men kan het ook anders zien; namelijk dat geen enkele overheid buiten God om regeert. In de brief van Paulus aan de Romeinen[10] staat bijvoorbeeld: 'Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld'.
Paulus geeft daarmee geen vrijbrief aan overheden om maar te doen wat ze willen; hij maakt juist duidelijk dat ze verantwoording moeten afleggen. Niet alleen aan de volken die ze regeren, de partijen door wie ze gekozen zijn of de mensen die hen in het zadel hebben geholpen, maar bovenal tegenover God, de enige in zichzelf absolute gezagsdrager. Dit geldt zowel voor hogere als voor de lagere overheden. In die zin kunnen alle gezagsdragers op hun visitekaartje zetten 'X, bij de gratie Gods minister, burgemeester, wethouder' etc, om aan te duiden dat ze geen willoze werktuigen zijn van wie dan ook, zelfs niet van de 'volkswil'[11], maar een eigen persoonlijke en politieke verantwoordelijkheid hebben tegenover de Schepper van hemel en aarde, de enige die absoluut rechtvaardig is. 

Veel mensen, waaronder ikzelf, zouden het een geruststellende gedachte vinden als al onze regeerders zich hiervan bewust waren en dat demonstreerden met het opsteken van twee vingers, zoals Koningin Beatrix op de foto, want het zou aangeven dat ze besef hebben van deze extra dimensie aan de verantwoordingsplicht die zij al hebben tegenover de mensen.

 

Belangstelling Almeerse canon valt tegen,
lees ik in Almere Vandaag[12]. Ik hoop dat meneer Huis het stukje niet gelezen heeft, want ik ben bang dat zijn tenen dan zijn gaan krullen. Niet zozeer omdat de belangstelling van de samenleving voor zijn troetelkindje niet overweldigend is; dat is iets wat meer trotse ouders overkomt. Bovendien kan dat veranderen met het opgroeien. Nee, dat tenenkrullen wordt dan veroorzaakt door het systematische gebruik van de uitdrukking 'het canon' in plaats van 'de canon' in het schrijfsel. Ik kan me niet voorstellen dat een echte woordsmid niet tot in het diepst van zijn wezen getroffen wordt, als hij dat moet lezen. In beschaafdere tijden zou men zo'n taalmoordenaar voor de mond van een kanon hebben gebonden en weggeblazen.

 
    Jelte Huizenga 


[1] Vaak heet zo'n overeenkomst een gentlemen's agreement, omdat binnen ons politieke bestel zo'n belofte niet afdwingbaar is. Bij partijen die door zo'n afsplitsing getroffen worden kan vaak heftige morele verontwaardiging uitbreken. Dat is ook wel begrijpelijk, want wie zou willen beweren dat je je woord niet hoeft te houden? Ook is men bang dat het aanzien van de politiek bij de burger door dergelijke manoeuvres geschaad wordt (alsof dat aanzien ook bestond). Er zit echter ook een andere kant aan de zaak, want deze belofte kan ook als wapen gebruikt worden. Effectief kan het er dan op neer komen: 'Als wij geen zin meer in je hebben, zullen we je het leven zo zuur maken dat je vanzelf opstapt en dan zetten wij wel iemand op jouw stoel die misschien wel niet gekozen is zoals jij, maar die ons wat beter ligt.'

[2] Dat ziet er tenminste niet zo gloednieuw uit en heeft een aantrekkelijke associatie met de klassieke dame op het plaatje die meestal ook alleen op jacht ging.

[3] AV 14-03-09

[4] AV 11-03-09

[5] Piketpaaltjes 85/2008

[6] Piketpaaltjes 86/2008

[7] Geciteerd in het ND van 28-01-09

[8] AV 11-03-09

[9] Geciteerd in het ND van 10-03-09

[10] Romeinen 13: 1

[11] Dat kunnen zowel numerieke meerderheden zijn, als invloedrijke minderheden of een persoon die zichzelf als representant van de volkswil opwerpt, of als de belichaming van das gesunde Volksempfinden.

[12] AV 18-03-09

Labels
Almere

« Terug

Archief > 2009 > maart