1e bezoek over Rapport Veerman: “Waar zijn we naar op zoek?”

0010085.JPGmaandag 23 maart 2009 23:41

Daar gaan we dan: de vast Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat gaat op naar het 1e werkbezoek in het kader van het rapport van de Commissie Veerman. Een mix van discussie, technische briefing, mogelijke oplossingen, financiële gevolgen en blauwalg. Maar waar ging het nou niet over?

Dordrecht, Bruinisse, Ooltgensplaat, Volkerak-Zoommeer, Bergen op Zoom. Een tour langs punten in de discussie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta waarbij we geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van het uitvoeringsprogramma voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendige Zuidwestelijke Delta. Op alle punten werden stevige presentaties gehouden waarbij bleek dat er sprake was van een gedegen integrale aanpak. Alle partijen zitten aan tafel, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Maar ook de waterleidingbedrijven, LTO en andere relevante partijen blazen hun partijtje mee. En dat is natuurlijk ook wel nodig. Een onderdeel van de discussie was de manier waarop de bevolking bij dit proces betrokken wordt. Ik ben het eens met diegenen die zeggen dat de gemeenten en provincies als gekozen vertegenwoordigers daarin een belangrijke rol hebben. Maar uiteindelijk moeten ingrijpende discussies draagvlak krijgen in de samenleving. We praten natuurlijk over nogal wat. Het tweede Deltaplan in ontwikkeling heeft een vooruitblik van 100 jaar en vergt dat we dus uitstijgen boven de korte termijn discussies. Dat maakt het lastig om naar burgers toe heel concreet te zijn in wat we gaan doen. Maar toch zal naar mijn mening daar veel en veel meer aandacht voor moeten komen zodat de mensen in een bedreigd gebied ook snappen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn.

Een tweede beeld wat zich tijdens de discussie ontwikkelde was het angstbeeld van sommige partijen dat zij alles maar moesten betalen. In de raadszaal van Tholen staat een grote ronde tafel. En nadat veel mensen hun zegje gedaan hadden doemde voor mij het beeld op dat het probleem mooi gedefinieerd was en in het midden van de zaal lag. Maar vervolgens van niemand meer was. Ik chargeer wel een beetje, maar daar ging wel de discussie over.

Vandaag heb ik mij afgevraagd wat ik nu geleerd heb. En dat is best wel wat. Veel over oplossingen en technieken. Veel over de verbijsterende inzet van partijen om een goed verhaal neer te leggen. Maar wat was nu de bedoeling van Veerman? Hij legt de vinger op de zere plek van de toekomst: het stijgende water van de zee, de verdroging van het land, voldoende zoetwater vergen visie voor de komende 100 jaar. Overdreven? Ik denk het niet. Laat het allemaal eens meevallen en de stijging van de zeespiegel maar half zo hard gaan. Dan nog moeten we nu actie ondernemen om niet verrast te worden. Want ingrijpende maatregelen neem je niet op een achternamiddag. Maar over die visie ging het naar mijn gevoel niet. We hebben vooral gesproken over wat er morgen moet gebeuren. De eerstkomende 5 jaar. Maar niet de komende 50 jaar. Ontnuchterend. De discussie van maandag was goed, informatief en stevig voorbereid. Maar er mist nog iets en dat moeten we de volgende keer beter doen.

ernst

zie ook de fotoreportage

Labels
Ernst Cramer

« Terug

Reacties op '1e bezoek over Rapport Veerman: “Waar zijn we naar op zoek?”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart