Jaarrond openstelling van strandbebouwing

vrijdag 27 maart 2009 15:24

Gisteren was de gemeenteraadsvergadering en deze keer was het voor mijn gevoel geen prettige vergadering. Natuurlijk kan iedereen wel eens niet lekker in zijn/haar vel te zitten. Maar dat was nu ook niet het geval. Een agendapunt was de dure verbetering met meer mogelijkheden voor SJC, of eigenlijk, het Gemeentelijk Sportpark aan de Lageweg. Ondanks dat zo snel als mogelijk de druk voor de vereniging wordt weggenomen blijft een uitbreiding met een vijfde veld een gemis, daar SJC een grote aanwas van jeugd heeft vanuit Boeckhorst en de straks nieuw te realiseren nieuwbouwwijken in het zgn. Nieuw Oost.

Tevens moet er ook de capaciteit voor de binnensport uitgebreid worden. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld de Nortghohal vergroot moet worden.

 

Ook de Structuurvisie en de OV-visie van HollandRijnland kwam gisteren ter sprake. Al eerder had ik in commissieverband aangegeven dat bij de studie voor de aanleg van de buitenhaven te Katwijk een degelijke studie dient plaats te vinden naar de effecten van een haven aan de kust ten noorden van Katwijk, hier bij Noordwijk dus!

De 150.000 Euro die door de Katwijkse gemeenteraad hiervoor ter beschikking is gesteld is naar de mening van ChristenUnie-Noordwijk zeker te weinig.

Het college van B&W had complimenten over de OV-visie. Wel, ondergetekende had die namens ChristenUnie-Noordwijk zeker niet. Ook hier had het college in haar antwoord de gevoelens van de meerderheid van de gemeenteraad niet verwoord, behalve het verdwijnen van bus 90 naar Noordwijkerhout en het complimenteren van het regiobestuur met het opnemen van lijn 59 als een net niet belangrijke verbinding met station Voorhout en het toekomstige station Sassenheim, omdat dit anders ten koste zal gaan van het reizigersaanbod voor de RijnGouweLijn. Ook het verdwijnen van lijn 42 werd niet verwoord. Wel werd door B&W aangegeven dat de RijnGouweLijn aanvullend moet zijn voor het bestaande Openbaar Vervoer. Wel, dat is het zeker niet,  omdat de OV-visie aangeeft dat de RijnGouweLijn de ruggegraat gaat worden voor het OV in deze regio ten koste van goede buslijnen waaronder het verdwijnen van lijn 95 en naar wij denken, dat lijn 40 een uurdienst gaat worden. De reistijd langer gaat worden en zeker te lang als er een lus via het voormalig vliegkamp wordt aangelegd. Tevens zal het kaartje, naar onze mening, twee keer zo duur worden, door de langere reisafstand, het hogere HOV-tarief en de invoering van de OV-chipknip.

 

Tevens werd er een amendement  door de VVD ingevoerd over de zeewaartse ontwikkeling. Wel, dat kan en zegt verder nog niets. Maar de motie over de aanleg van de Zeejachthaven moest ik me terugtrekken, omdat in die motie mijn werkgever en zelfs mijn vakgroep genoemd werd. Voor de zuiverheid is het beter je dan terug te trekken. Tevens ontdekte ik enige onjuistheden in deze motie.

 

Als lid van de oppositie heb je vaak gelijk, maar gelijk krijg je niet altijd. Na het aannemen van de Nota “Iedere Dag een Stranddag”, met tegenstemmen van WENS en ondergetekende, moest er een Welstandsnota vastgesteld worden, omdat in de voornoemde nota de oppervlakte van de strandbebouwing vergroot zou worden. Wel, dat hebben we geweten! Binnen een week tijd werd en door koeriers de artiestimpressies van de mooiste strandkastelen in de brievenbus gedeponeerd. Een en al luxe was mijn eerste verbaasde indruk. We hebben in commissieverband gestecheld over torentjes en schoorstenen. Burgers uit wijk de Zuid en de Wilhelminaboulevard maakten hun bezwaren kenbaar.

Wel over de Welstandsnota werd het allemaal netjes geregeld en werd het lastig als je ook nog eens problemen hebt met de jaarrond openstelling die door het college van B&W middels een projectbesluit is vastgesteld. Dagen van overleg via e-mail en telefoneren resulteerde eerst dat we niet de bezwaren hebben over de Welstand ondanks de grote maar de bezwaren van vooral de burgers ligt bij de jaarrond openstelling van 14 strandpaviljoens, ondanks de woorden van wethouder de Lange, dat het er niet zoveel zijn. Tevens mag het strand ook wel eens een paar maanden overgedragen worden aan de natuur. De grootste angst is natuurlijk dat de strandpaviljoens een nieuw uitgaanscentrum gaat worden voor Noordwijk, wat al in Zandvoort onwelkom is gebeurd. Ook voor veel Noordwijker onacceptabel. Onze wens en die van anderen, dat het aantal welke jaarrond op het strand gevestigd kunnen zijn zeer minimaal moet zijn. CDA verraste ons met een motie, daar WENS en de ChristenUnie goed voorbereid in de aprilraad met een motie wilden komen. De eerste inzet van de ChristenUnie was om middels een amendement B&W te verzoeken om het projectbesluit in te trekken. Na gesprekken met het CDA zijn we toch verder en vollediger met een nieuwe WENS/ChristenUnie-motie gekomen die verder ging dan het CDA. Zeker het tweede verzoek in de CDA-motie gaf ons het gevoel dat B&W meer mag dan de burgers en werd verwoord met: Verzoekt het college- om zodra het aantal vergunningen, dan wel vergunningsaanvragen voor semi- permanente paviljoens meer dan vijf bedraagt- de eerst volgende vergunningsaanvraag te agenderen voor nader debat met de gemeenteraad over het aantal te verlenen vergunningen voor semi-permanente paviljoens. Wel dit is zo vaag, dat je de discussie ook kunt opstarten na 6 misschien wel 7 paviljoens, al het goed gelezen wordt. WENS en ChristenUnie wilden met hun motie bereiken dat er maar 4 plaatsen zijn voor de paviljoens en een bijstelling voor het projectbesluit.

Het is jammer en daar wij niet de gelegenheid kregen het CDA te verzoeken hun motie te wijzigen werd onze motie niet aangenomen en de CDA-motie wel.

De WENS/ChristenUnie-motie zal geplaatst worden op de nieuws-pagina!

 

Verder wilde Noordwijk-Totaal een vacaturestop. Wel gelukkig dat niemand het er mee eens was. JES wilde een dag voor het vrije woord nadat Noordwijk gevlagd had voor Tibet. Inhoudelijk moet iedereen het voor zich zelf weten. Voor ons staat vast dat 4 en 5 mei de dagen zijn om stil te staan, te herdenken en te vieren hoe belangrijk vrijheid wel is!

 

Jaap van Duin

Labels
Noordwijk

« Terug

Reacties op 'Jaarrond openstelling van strandbebouwing'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart