Weblog week 13

zaterdag 28 maart 2009 11:49

Maandag 23 maart is er beleidsoverleg sociale zaken en jeugd. Ook komt de nieuwe coördinator van de GGD langs. Na een lunch met de fractievoorzitter heb ik nog een aantal gesprekken, o.a. over het algemeen maatschappelijk werk. 's Avonds is er fractievergadering waar ik deels bij aanwezig ben. Bij de voorbespreking van de raadsagenda blijkt dat fractie en wethouder andere posities innemen in het komende debat over het Koningspleinfestijn. Echt duaal dus.

 

Dinsdag 24 maart is de collegevergadering. We bespreken o.a. de lopende bestuurskrachtmeting. Vandaag is ook het wijkbezoek Slikkerveer. 's Middags gaan we o.a. op bezoek bij de Molukse moskee waar we een rondleiding krijgen. Heel interessant! Daarna gaan we kijken op de bouwlocatie van Slikkerveer Zuid Oost. We eten en vergaderen daarna met het wijkoverleg. 's Avonds is de wijkavond, waar o.a. een aantal jongeren een heuse jongerenkrant presenteren.

 

Woensdag 25 maart heb ik overleg over de sociale dienst en verder nog een aantal ambtelijke gesprekken. Aan het begin van de middag open ik het nieuwe speelveld aan de Frans Halsstraat. Een mooi trapveld met kunstgras. Ondanks de kou en de donkere wolken zijn er zeker 30 voetballertjes actief. Dit past in ons jeugdbeleid: goede (speel)voorzieningen in de wijken. 's Middags heb ik een afrondend gesprek met een gewaardeerde ambtenaar die vertrekt naar een buurgemeente. Het hoort erbij, maar het blijft jammer als goede en betrokken ambtenaren vertrekken. We zijn ongeveer gelijktijdig begonnen en reflecteren elkaars werk in de afgelopen jaren.

 

Donderdag 26 maart staat de hele ochtend in het teken van een workshop over de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp. We worden geïnformeerd over de keuzes die er de komende maanden gemaakt moeten worden. Het traject gaat nu echt starten, waarin we als drie BAR-gemeenten samen met de adviesraden optrekken. Daarna ga ik naar de Stuurgroep Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 's Middags zijn er nog 2 afscheidsbijeenkomsten: van Jan van Hulsteijn, directeur Woonvisie en van ambtenaar Myra Zeldenrust. Vanavond vergadert de gemeenteraad weer. Ik krijg mondelinge vragen over de acties die zijn ingezet na de bewonersavond met omwonenden van de horeca in het centrum. Ook het Koningspleinfestijn staat op de agenda. De vrijwilligers van de organisatie zijn weer in grote getale aanwezig. De behandeling duurt lang, o.a. door meerdere schorsingen. Aan het einde van het debat wordt het collegevoorstel verworpen en een motie aangenomen. In die motie wil de raad dat het college in gesprek gaat met de organisatie van het feest om te kijken of het met minder gemeentegeld ook lukt. Daarover was al duidelijkheid, dat kan niet. De organisatoren doen hun jassen uit en verlaten demonstratief de zaal. Daarna gaat de raad nog door tot 00:45 uur! Zelfs met 2 espresso's vind ik het moeilijk om vol te houden ...

 

Toch kan ik vrijdag 27 maart (helaas) niet uitslapen. Ik heb een vergadering met mijn collega's uit Barendrecht en Albrandswaard over SISA (signaleringssysteem risicokinderen), mantelzorg, regionaal arbeidsmarktbeleid en de evaluatie van de WMO-Verordening. 's Middags heb ik nog een overleg waarin we terugkijken op de raadsvergadering van gisteravond. Het college moet binnenkort aangeven hoe om te gaan met de aangenomen moties.

 

Zaterdag 28 maart is het weer vroeg dag, voor een zaterdag althans. Ik open om 10 uur de Nationale Scoutingdag in het centrum van Ridderkerk. We hebben twee scoutingverenigingen, mooi dat die rond zulke dagen goed samenwerken. Het weer werkt niet mee, maar de scouts gaan gewoon ondanks in de stormende regen. Vanmiddag hebben we als college en management een afscheid van de nu alweer een maand geleden vertrokken gemeentesecretaris. Hopelijk wordt het dus droog, dat maakt t allemaal nog gezelliger.

Labels
Ridderkerk
Wethouder

« Terug

Reacties op 'Weblog week 13'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart