Niet te weinig, niet te veel - Miep van der Zee

2cm Miep fotokopiemaandag 30 maart 2009 12:00

"Geef mij armoede noch rijkdom......" Spreuken 30:8
Woensdag 11 maart jongstleden hebben we weer de jaarlijkse Biddag voor gewas en arbeid mogen houden. In onze kerken worden deze diensten nog op de dag zelf gehouden, 's middags voor de kinderen, 's avonds voor de volwassenen. Wat kan en mag je aan God vragen? Ik zit daar soms mee, zeker wanneer ik naar de huidige situatie kijk wat betreft onze Landbouw.

Een deel van mijn jonge jaren (tot 1966) heb ik in Nieuw Amsterdam (Drenthe) doorgebracht, wij woonden aan de Veilingstraat. De naam van de straat zegt het al, het was een drukte van belang van tuinders die hun producten naar de veiling brachten. Wanneer de veiling was gesloten zag je op het terrein naast de veiling, de "overschotten" liggen te verrotten. Nu zal dit wel naar de Voedselbanken gebracht worden, hoop ik.

Waar wij voor bidden wordt ons in overvloed gegeven, ..maar we hebben "Brussel gekregen", die zowel subsidie geeft op productie als overschot. Productie wordt beperkt door quota en milieuregels. In besluiten is steeds spanning tussen landbouw, milieu, natuur en recreatie. Europa (Brussel) bepaalt op cruciale momenten!

Denk maar terug aan de MKZ-crisis, het afmaken van gezonde dieren, er mocht niet gevaccineerd worden in Nederland van Brussel, we mogen wel gevaccineerd vlees importeren, maar mochten onze gezonde dierstapels niet "beschermen". Ik heb het dan nog niet eens over de "vleeskuikens", kunstmatig uitgebroede eieren, de selectie van de kuikens vindt reeds plaats wanneer ze uit het ei "stappen" de mannelijke kuikens worden vernietigd, die zijn niet economisch interessant! Wie een beetje meeleeft met het dierenwelzijn weet hoe ze worden vernietigd! En dan nog het gesleep met dieren (varkens) naar Italië, na tientallen uren durende transport, ze worden daar geslacht en vervolgens wordt het vlees door Nederland geïmporteerd als Parmaham, het is voor mij niet te volgen! Boeren die hun overtollige melk in de sloot laten lopen, de koeien geven te veel "zegen", en dit past niet binnen de quota's. Mogen we nog wel bidden voor gewas en arbeid, wanneer we met deze "zegeningen" zo omgaan?

Kijken we nu eens naar de "crisis" waarin we zijn belandt. Geen crisis van hongersnood, zoals in de Derde Wereld Landen, maar een crisis die ontstaan is door hebzucht van mensen, van meer geld en nog veel en dan nog veel meer!

Agur, bad ooit: "Geef mij armoede noch rijkdom".... Geef mij niet te weinig, daar kunnen we zonder meer mee instemmen, maar nu.......wanneer we te veel krijgen? Hoe ga ik hiermee om?
Zelf ben ik heel kritisch met boodschappen doen, wat koop ik en waar komt het vandaan!
Gelukkig voor mij is het een belangrijk punt voor de ChristenUnie, de erkenning dat dieren medeschepselen zijn, dieren moeten wel in hun waarde gelaten worden en niet gereduceerd tot productiemiddelen.

Als aanbeveling verwijs ik naar een uitgave van de Mr. G. Groen van Prinstererstichting - Wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie: Landbouwbeleid en Christelijke politiek, Boeren voor morgen.

Miep van der Zee, raadslid ChristenUnie Apeldoorn.

Labels
Apeldoorn

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2009 > maart