Weblog: Teleurstelling in de lente

maandag 30 maart 2009 13:04

Terwijl de knoppen in de bomen op springen staan en de zon zich steeds vaker laat zien, zijn de gebeurtenissen in de raad bepaald niet zonnig te noemen. Afgelopen donderdag steunde een meerderheid van de raad (23 voor, 20 tegen) een motie van wantrouwen tegen Tymon de Weger. Onterecht en onbegrijpelijk, vind ik dat.

 

Waarom onterecht? Volgens de oppositie heeft de gemeenteraad geen of geringe mogelijkheden om het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) te wijzigen. Dat is pertinent onjuist. De gemeenteraad kan er nu wijzigingen in aanbrengen en kan dat ook prima doen na de inspraakperiode die op 1 april (morgen) start. De minister heeft dat nog eens bevestigd in een brief. De Wet Milieubeheer biedt de ruimte tot wijzigen, met als voorwaarde dat de luchtkwaliteit niet slechter wordt door de veranderingen die je aanbrengt.
De raad heeft die ruimte dus en precies zoals Tymon de Weger dat het afgelopen jaar ook heeft verteld. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat je het niet eens bent met de procedure die ingestoken wordt. Er zijn partijen waarvoor dat geldt. Maar dan moet je niet zeggen dat de wethouder onjuist informeert en dat er geen ruimte is voor verandering. Een jaar lang heeft Tymon de Weger dit aan de raad voorgehouden en afgelopen donderdag was zijn verhaal precies hetzelfde.

 

Waarom onbegrijpelijk? Om meerdere redenen, maar vooral opvallend is de rol van onze oud-coalitiegenoot. GroenLinks heeft de bovenstaande procedure altijd gesteund en er zelf ook aan bijgedragen dat zaken niet sneller gegaan zijn. De procedure waar het debat over ging, daar heeft men dus altijd mee ingestemd.

De beslissing over het stopzetten van de samenwerking met GroenLinks binnen de coalitie, dat is een andere kwestie. Die is genomen door alle coalitiepartijen. Wij willen schone lucht en een gezonde bereikbare stad, niet alleen tot 2015, maar ook daarna. Die gezamenlijke missie lukte niet langer. Dat is ontzettend vervelend, voor ons allemaal, voor de stad het meest. Zo’n besluit kan je niet alleen afwentelen op de wethouder Verkeer en Milieu. Daar lijkt de steun van GroenLinks echter wel op. Ik snap die keuze niet, vind het onbegrijpelijk en heb er veel vragen bij.

 

Zo dwarrelen allerlei vragen in het weekend door je hoofd. Het is ontzettend jammer dat Tymon de Weger de zware klus, waarvoor hij zich zo inspande, niet af kan maken. Ik heb niet eerder in Utrecht een verkeerswethouder gezien die zoveel inzette op openbaar vervoer, op verbeteren van de luchtkwaliteit, op het gebruiken van vormen van nieuwe energie. Ik betreur het vertrek van Tymon en wens hem samen met zijn vrouw heel veel sterkte de komende tijd.

 

Tegelijk moeten we ook vooruit kijken. Utrecht heeft een stadsbestuur nodig en er liggen behoorlijk wat opgaven in het komende jaar. Ik noem bijvoorbeeld de veranderende gemeentefinanciën en arbeidsmarkt door de kredietcrisis en de voortgang van het actieplan luchtkwaliteit. Maar zo is er wel meer op te sommen. Als ChristenUnie Utrecht bezinnen we ons dit weekend op onze rol in dat alles. Op welke manier kunnen wij ons ook komend jaar het beste inzetten voor Utrecht? Dat is een belangrijke vraag. Daarbij zijn wij niet de partij van somberen en enkel de achteruitkijkspiegel gebruiken. Integendeel. De lente is een mooie herinnering aan beloftes die er liggen. Soms lijkt alles somber en koud, maar wij weten dat er meer is, dat er een andere toekomst wacht. Dienstbaar zijn in het Koninkrijk dat komt en dat is, dat blijft onze opdracht.

Labels
Utrecht

« Terug

Archief > 2009 > maart