WisselBlog week 14 - Heimen Schuring

maandag 30 maart 2009 21:00

Zaterdag 4 april - Belangen afwegen
Vandaag even langs de Barneseweg gefietst. In de komende vergadering van de commissie Grondgebied wordt namelijk over een inbreidingsplannetje gesproken. In de afgelopen fractievergadering hebben Frits en Henry verteld hoe ze tegen het plan aankijken. Ze hebben daarvoor gesproken met omwonenden. Het is altijd goed om zelf een beeld te vormen van de plannen die op de agenda staan van een commissie- of een raadsvergadering.

Onze fractiegenoten die Grondgebied doen, zijn daarom vaak te vinden op de locatie van dit soort plannen. Er wordt veel gepraat met de belanghebbenden. Een mening vormen over zo'n plan is dus echt maatwerk. Vooral bij inbreiding is het een echte afweging: omwonenden worden meestal niet beter van zo'n plan, maar je moet ook het algemeen belang (voldoende woningen) in het oog houden. Bij Grondgebied-onderwerpen heeft het vaak ook directe gevolgen voor de belanghebbenden. Nu nog een mooi stukje groen naast de deur en straks een aantal huizen of zelfs een flat.

Goed luisteren is in dit soort gevallen het devies. Laat de belanghebbenden hun argumenten noemen en neem daarna een standpunt in. Als je dat vervolgens goed uitlegt, dan levert dat de waardering van de belanghebbenden op. Zelfs als je tegen hun zin besluit. Ze hebben het gevoel dat ze serieus genomen worden. En zo hoort het ook!


Vrijdag 3 april - Nyenrode
Gisteren en vandaag heb ik college gehad in Breukelen, op de Business Universiteit Nyenrode. Zoals ik wel eens eerder in deze kolommen heb verteld, volg ik daar de Nyenrode / VU Executive MBA Food & Finance, een prachtige studie, waar ik graag tijd in stop. Elke keer als ik richting Breukelen mag, voelt dat als retraite, even iets totaal anders.

Vandaag ging het college over systeemdenken. Vaak wordt - als er iets fout gaat - gezocht naar die ene persoon die het allemaal verknald heeft. Maar meestal is het niet een persoon die iets te verwijten valt, veelal is er een systeem van samenwerken ontstaan, waardoor het mogelijk werd dat het mis ging. Vandaag geoefend met het doorzien van dit soort systemen. Een interessant, leuk en zeer nuttig college!

Vanwege Nyenrode kon ik niet bij de ledenvergadering zijn van onze kiesvereniging. Ik lees op de website dat er veel ideeën zijn geopperd door onze leden. Elk van de ideeën gaan we goed bekijken of ze haalbaar zijn en of ze in lijn zijn met de rest van onze plannen. Als dat zo is, dan zullen we die ideeën graag overnemen. Fijn om te zien dat we vanuit onze achterban actief gevoed worden!


Donderdag 2 april - ‘gebruik je hersens'
Het verslag in de Barneveld Vandaag van gisteren van de CDA-avond over mobiliteit liegt er niet om. De gedeputeerde en het Tweede Kamerlid van het CDA hadden een duidelijke boodschap aan hun Barneveldse gehoor: ‘we kunnen niet volstaan met alleen extra asfalt'. De krant analyseert verder dat de Barneveldse CDA-politici sterk hangen aan oplossingen die de problemen van gisteren oplossen, terwijl de gedeputeerde en het TK-lid het zoeken in praktische oplossingen en nieuwe technieken, niet in het doortrekken van de A30.

Helaas was ikzelf verhinderd en had ook de rest van mijn fractie andere verplichtingen en konden we daarom niet zelf naar de CDA-avond. Maar als ik op het krantenartikel afga, was het niet één geluid dat klonk. Tegenover de Barneveldse roep om meer asfalt, stond de realistische kijk van gedeputeerde Marijke van Haaren en kamerlid Rikus Jager. Het probleem zit ‘m niet in de A30, maar in het knooppunt bij Hoevelaken en bovendien is een doortrekking van de A30 praktisch onmogelijk vanwege het natuurgebied dat daar ligt.

Tijdens de bespreking van dit onderwerp in de commissie Bestuur hebben wij gepleit voor alternatieven, verbetering van bestaande wegen en stimuleren van Openbaar Vervoer. Wethouder Tijmensen was het toen met ons eens dat extra asfalt de laatste optie is, hij kwam zelfs met de trappen of de zevensprong van Verdaas, waarbij eerst andere mogelijkheden moeten worden benut. Het kan natuurlijk zijn dat de verslaggever deze nuance heeft weggelaten, maar ik lees dat Tijmensen met name heeft gepleit voor asfalt. Tja, laat ik volstaan met het herhalen van de kop boven het krantenartikel: ‘Liever hersens gebruiken dan asfalt.'


Woensdag 1 april - Centrum voor Jeugd en Gezin
Vanavond in de raadzaal vanwege een interactieve bijeenkomst over de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld. Een avond waarbij wij als raadslid ons oor te luister konden leggen bij de ‘mensen uit het veld', die hun mening konden geven over een startnotitie.

Een interessante avond, waarbij veel over de manier van samenwerken is gesproken. Alhoewel, ik kreeg af en toe de indruk dat een aantal mensen er alleen maar zat om zijn eigen club te promoten. Zo zat er een meneer die graag zijn manier van ‘mediation' toch wel graag in het CJG wilde hebben. Ook wilde een andere meneer dat zijn identiteitsgebonden club in de back office van het CJG komt, totdat bleek dat ie zelf middelen mee moest nemen, toen werd hij wat minder enthousiast...

Het idee van een laagdrempelig en herkenbaar adres waar de mensen terecht kunnen voor hun zorg- of hulpvraag werd breed gedragen. Ook het feit dat er aandacht moet zijn voor identiteit, gaf geen weerklank. Het CJG moet vooral de samenwerking die er nu al is bestendigen en beter zichtbaar maken, want er wordt in Barneveld al goed samengewerkt door de verschillende zorgaanbieders.

Een nuttige avond, waarbij we weer eens goed hebben kunnen luisteren naar de zorgaanbieders. Prima initiatief.Dinsdag 31 maart - Fractie

Deze keer op een rare dag fractievergadering. Volgende week maandag lukt niet omdat er dan commissie Grondgebied is, vandaar dat we nu al door de commissie-stukken gingen. Nadeel van zo vroeg vergaderen, is dat we nog niet alle stukken hebben kunnen bestuderen (de stukken zijn afgelopen weekend bezorgd). Ik ga aanbestedingsbeleid, treasurystatuut en de WMO-aanbesteding doen, plus nog wat kleinere onderwerpen. Genoeg om even lekker in vast te bijten.


Maandag 30 maart - Raadsstukken

Vanavond eerst met mijn jongste dochter naar het schoolvoetbal van onze oudste dochter gekeken. Een leuk evenement, waarbij schoolklassen fanatiek voetballen voor de overwinning.

Vanavond helaas niet naar de politieke avond van het CDA over de positie van Barneveld ten opzichte van de Randstad. Na het schoolvoetbal wacht een stapel raadsstukken, waar we morgenavond als fractie over vergaderen.


Zondag 29 maart - Prachtige omgeving
Wat wonen we toch in een prachtig deel van Nederland! Na de late ochtenddienst (kort nachtje, dus maar ff uitslapen...) en wat gezelschapspelletjes met het gezin de fiets op om een heerlijk stuk te fietsen in de omgeving van Barneveld. We rijden langs het paradijs naar Terschuur, om daarna even Zwartebroek aan te doen en vervolgens via Appel naar Barneveld terug te rijden.

We wonen in een prachtige omgeving! Heerlijk om hier een stuk te fietsen!!

U wilt reageren? Van harte welkom! Plaats hieronder uw reactie of stuur een mail naar h.schuring <at> barneveld.nl

Labels
Barneveld

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2009 > maart