WEEK 13 : De eilandelijke structuurvisie............

zaterdag 28 maart 2009 20:58

Deze week veel tijd besteed aan de eilandelijke structuurvisie. Dit is een visie die in het kader van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening moet worden opgesteld. Ook het Rijk en de provincies maken structuurvisies waarin het rijk met name de rijksbelangen aangeeft en de provincie de provinciale belangen. Vooral met de provincie hebben gemeenten daarover diepgaande discussies. Want wat is provinciaal belang en war lakaal (lees gemeentelijk) belang. De provincie wil graag blijven struren op het domein van de ruimtelijke ordening. Maar de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening zou nu juist gemeenten meer verantwoordelijkheid moeten geven wat de opgaven voor de komende 10-20 jaar zijn. En daar ligt dus een spanningsveld. Zodanig dat we als vier gemeenten (wethouders RO) een gesprek  hebben gehad met de Commissaris van de Koningin, de heer Franssen en een tweetal gedeputeerden (mevr. Koop en dhr. Evertse). Via zogenaamde ateliers moeten we nu zorgen dat we snel met een concept structuurvisie voor het eiland komen. Daarbij moeten we vooral de regie blijven voeren......!

Op woensdagavond worden in het ISGO gebouw de tussenresultaten om te komen tot de eilandelijke structuurvisie aan de gemeenteraden gepresenteerd in een workshop. De meningen lopen over diverse onderwerpen lopen soms flink uiteen. Woningbouw, economie, leefbaarheid, glastuinbouw, bedrijventerreinen, toerisme&recreatie, ......alles komt aan bod. Maar uiteindelijk weten we elkaar toch wel te vinden.

In de stuurgroep verkeer is het openbaar vervoer uitgebreid geevalueerd. Samen met provincie en vervoerder (Arriva) zijn knelpunten en verbeterpunten in kaart gebracht. Dat krijgt zeker een vervolg.

Zo is de diversiteit van de werkzaamheden van een wethouder enorm. De breedte van mijn portefeuille brengt dat ook met zich mee. Daarom kan het niet anders dat je op hoofdlijnen moet besturen. Nog steeds denken veel van onze inwoners dat brieven gericht aan Burgemeester en Wethouders direct op ons bureau komen. Dat is dus niet het geval. Uw brieven komen terecht bij onze medewerkers die de brieven soms direct (onder mandaat) afhandelen of anders een advies schrijven waarna dat advies samen met de brief en een concept antwoord naar B&W komt. Dat moeten we nogal eens uitleggen als we mensen spreken op verschillende plaatsen. Maar als je ziet hoeveel brieven, mails enz. er bij een gemeente per week binnenkomen dan zult u begrijpen dat wij die niet allemaal (kunnen) lezen.
In principe zou uw vraag of opmerking ook gewoon door onze medewerkers opgelost moeten kunnen worden. Als dat niet zo is dan zou B&W in beeld kunnen komen. Tis maar dat u het weet...................

Labels
Oostflakkee

« Terug

Reacties op 'WEEK 13 : De eilandelijke structuurvisie............'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart