Uitspraak Internationaal Gerechtshof over de tenuitvoerlegging door de VS van doodvonnissen

04-03-2003 23:32 04-03-2003 23:32

Beantwoording vragen van het lid der Eerste Kamer De Vries (ChristenUnie) inzake de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de tenuitvoerlegging door de Verenigde Staten van doodvonnissen

(ingezonden op 11 februari 2003)

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer


Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de zaak die Mexico had aangespannen tegen de Verenigde Staten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van doodvonnissen?

Antwoord

Ja. Het betreft hier een klacht van Mexico dat de VS door schending van art. 36(1)(b) van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen Mexico van de gelegenheid heeft beroofd om haar recht op het verlenen van consulaire bijstand uit te oefenen jegens 54 gearresteerde en ter dood veroordeelde Mexicanen.

Mexico had het Internationaal Gerechtshof tevens gevraagd om een zogenaamde voorlopige maatregel uit te vaardigen, namelijk een bevel aan de VS om voorlopig van executie af te zien in afwachting van het eindoordeel van het Hof over de hoofdzaak. Ten aanzien van drie van de 54 Mexicanen achtte het Hof de mogelijkheid dat zij op betrekkelijk korte termijn geëxecuteerd zouden worden zo reëel, dat zij op 5 februari 2003 gevolg gaf aan het Mexicaans verzoek.

Vraag 2

Bevinden zich in gevangenissen in de Verenigde Staten ter dood veroordeelden met de Nederlandse nationaliteit, aan wie tijdens hun berechting het recht op consulaire bijstand van Nederlandse zijde is onthouden?

Vraag 3

Zo ja, bent u dan bereid er bij de regering van de Verenigde Staten op aan te dringen de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof eveneens op deze ter dood veroordeelden van toepassing te verklaren?

Antwoord

Voor zover bekend bevinden er zich geen ter dood veroordeelden met de Nederlandse nationaliteit in de Verenigde Staten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari