Een groen hart

Joop 2 maart groen hartmaandag 02 maart 2009 22:31

Gisteren is in de vergadering van Provinciale Staten de Voorloper voor het Groene Hart aan de orde geweest. In die Voorloper hebben de drie provincies waarin het Groene Hart is gelegen, te weten Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, de hoofdlijnen voor het beleid in dit gebied neergelegd. Het gaat dan om zaken als ruimte voor wonen en werken, recreatie, landbouw, natuur en cultuurhistorie, maar ook om specifieke zaken als tegengaan van de bodemdaling en een klimaatbestendig waterbeheer.

In het verleden was er nog al wat kritiek op de overheden dat ze onvoldoende stappen namen om dit nog grote open en groene gebied binnen de Randstad te beschermen. Soms onterecht, maar soms ook wel terecht. Het rijk en de provincies hebben nu samen de hoofdlijnen uitgezet en de drie provincies staan samen, als eerst verantwoordelijken, aan de lat om er gestalte aan te geven. Waarvoor ze natuurlijk ook weer anderen, als gemeenten en waterschappen nodig hebben. Het is redelijk uniek dat de drie provincies samen tot één document zijn gekomen. Als u een niet door kennis van overheidsland gehinderde lezer bent, zult dat wellicht niet begrijpen. Natuurlijk hebt u gelijk als u zou zeggen dat dit toch vanzelfsprekend is, maar ik verzeker u, enigszins gegeneerd, dat het echt uniek is als het ook lukt.Veel blije gezichten dus gisteren van de Statenleden. Dat is natuurlijk altijd goed voor een gedeputeerde. Misschien vindt u de naam Voorloper wel wat wonderlijk. De gedachte zou zelfs kunnen rijzen, dat wij onszelf wijsmaken dat we koplopers zijn. Nee, de naam duidt aan dat het stuk als het ware voorsorteert en de basis vormt voor allerlei beslissingen die in de toekomst voor het Groene Hart moeten worden genomen. Misschien denkt u wel, zo weer een boel papier en wat levert dat nu echt op? Nu, er is ook een uitvoeringsprogramma, dat voor een flink deel ook al echt wordt uitgevoerd. Een hoeraatje dus voor het Groene Hart en zijn Voorloper. Wilt u meer weten kijk dan op http://www.groene-hart.nl/

 

Labels
Gedeputeerde
Zuid-Holland

« Terug

Reacties op 'Een groen hart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009 > maart