Clearing en afwikkeling

15-01-2003 14:57 15-01-2003 14:57

De laatste tijd is in Europa en de Verenigde Staten wel duidelijk geworden hoe gevoelig financiële markten reageren op verschillende ontwikkelingen. De stabiliteit van de financiële markten ligt voortdurend onder vuur. De weerslag die dit heeft op het vertrouwen van de consument in de economie is dan ook navenant. De stabilitieit van de financiële markten is gebaat bij een doeltreffend beheer op grond van duidelijke regelgeving. Het verslag van collega Andria tot bevordering van een efficiënte afwikkeling van de effectenhandel verdient dan ook alle aandacht.

De laatste tijd is in Europa en de Verenigde Staten wel duidelijk geworden hoe gevoelig financiële markten reageren op verschillende ontwikkelingen. De stabiliteit van de financiële markten ligt voortdurend onder vuur. De weerslag die dit heeft op het vertrouwen van de consument in de economie is dan ook navenant. De stabilitieit van de financiële markten is gebaat bij een doeltreffend beheer op grond van duidelijke regelgeving. Het verslag van collega Andria tot bevordering van een efficiënte afwikkeling van de effectenhandel verdient dan ook alle aandacht.

Aangezien de organisatie van de effectenhandel ingewikkeld is ligt een eenvoudige oplossing niet voor de hand. Wel wil ik benadrukken dat een oplossing transparant en controleerbaar dient te zijn. Dat is in het belang van het vertrouwen in de financiële markten. Een onderzoek naar de mededingingsaspecten, zoals beschreven in paragraaf 15, kan bijdragen tot een transparante markt voor effecten.

Ik meen dat verwezen kan worden naar de wijze waarop dit parlement vorig jaar gewerkt heeft aan het wegnemen van hindernissen voor grensoverschrijdende betalingen. Ook daar was sprake van een complex geheel van organisaties, regels en belangen. Daarbij is gebleken dat het mogelijk is om haast onoverkomelijke hindernissen weg te nemen. Het wordt dan ook tijd dat daar waar sprake is van een interne markt voor effecten deze markt niet langer in haar grensoverschrijdende werking wordt gehinderd door tal van kosten voor de afhandeling.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari