Harmonisatie van het wegvervoer

16-01-2003 09:08 16-01-2003 09:08

De meningen over dit voorstel tot harmonisatie lopen sterk uiteen.
M.n. de verladers stellen dat de bestaande Verordening naar tevredenheid functioneert. Wijzigingen zouden ingrijpende gevolgen voor de sector hebben. Anderzijds verschijnen bestaan er voldoende berichten waaruit blijkt dat de bepalingen van de Verordening met voeten worden getreden. Vanuit eerstgenoemde visie zijn dan ook geen veranderingen nodig, op basis van de tweede echter wel.

De meningen over dit voorstel tot harmonisatie lopen sterk uiteen. M.n. de verladers stellen dat de bestaande Verordening naar tevredenheid functioneert. Wijzigingen zouden ingrijpende gevolgen voor de sector hebben. Anderzijds verschijnen bestaan er voldoende berichten waaruit blijkt dat de bepalingen van de Verordening met voeten worden getreden. Vanuit eerstgenoemde visie zijn dan ook geen veranderingen nodig, op basis van de tweede echter wel.
Ik denk dat beide opvattingen in zekere zin correct zijn. Op de keper beschouwd.is er inhoudelijk met de Verordening niet zo veel mis. Dat is echter wel het geval met de manier waarop de lidstaten de Verordening interpreteren en toepassen. Mede ten gevolge van beperkte en gebrekkige controlemogelijkheden komen overtredingen van de Verordening niet zelden voor. Met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid, concurrentievoorwaarden en levensvatbaarheid van de sector.

Om deze situatie te verbeteren is ingrijpen in de bestaande Verordening naar mijn mening onontkoombaar. Daarbij zijn twee uitgangspunten cruciaal:

Ten eerste dat de meerderheid van de huidige bepalingen in tact kan blijven.
Slechts enkele bepalingen zijn in de praktijk multi-interpretabel gebleken. Voor deze onderdelen moet een helderdere definitie worden gevonden. Daarom steun ik de meeste amendementen die erop zijn gericht de oorspronkelijke tekst weer in ere te herstellen. Tevens steun ik die amendementen die bestaande onduidelijkheden verhelderen. Zoals de gesplitste rusttijden.

Ten tweede zullen we de bepalingen ten aanzien van controle en internationale afstemming moeten aanscherpen. Verschillende interpretatie van de Verordening door de nationale controle-instanties belemmert gelijke concurrentievoorwaarden in de EU. De amendementen die aansturen op een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de controles hebben dan ook onze steun. Dit geldt ook voor die wijzigingen die ten doel hebben internationale afstemming tussen de controle-instanties te bereiken.

Kortom, MdV, de nadruk moet liggen op eenvoudige en handhaafbare bepalingen, afdoende controles en identieke beoordelingsnormen door controle-instanties. Naar onze mening geeft dit verslag daar een goede aanzet toe. Mijn dank aan de rapporteur voor het werk dat hij heeft verzet.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari