Vervoersbeleid

woensdag 12 februari 2003 12:16

Een belangrijke kernwaarde van het vervoersbeleid van de EU is duurzaamheid. Daarbinnen is het milieu ons inziens het belangrijkste aspect. Dat de doelstellingen van Kyoto in de resolutie centraal staan, doet ons goed.

Een belangrijke kernwaarde van het vervoersbeleid van de EU is duurzaamheid. Daarbinnen is het milieu ons inziens het belangrijkste aspect. Dat de doelstellingen van Kyoto in de resolutie centraal staan, doet ons goed.

De uitwerking blijkt minder eenvoudig. Het spanningsveld tussen groeiende transportstromen en toenemende milieubelasting is alleen met rigoreuze maatregelen op te heffen. Het is de vraag of de EU die wil en kan nemen: maatregelen die invloed hebben op de modal split.

Ook hier horen we betogen dat dit ongewenst is. Immers, gebruikers - de markt - dienen te kiezen welke modi ze uiteindelijk benutten. Dat dit tot aanzienlijke ´side effects´ heeft geleid, kan en zal niemand ontkennen. Daarom is correctie van deze beweging een gelegitimeerde actie en kunnen we met initiatieven als het streven naar een modal shift, kostentoerekening, het verminderen van externe effecten en transportreductie en -preventie instemmen.

Laten we bij deze acties de realiteit en de verhoudingen in de markt niet uit het oog verliezen. Niet alle (ideale) verhoudingen zullen bereikbaar blijken.

Dat geldt zeker voor de toetredingslanden, waar het transportbeleid beweegt in een ongewenste richting. Al moeten zij hun eigen infrastructuurbeleid ontwikkelen, van de EU moet een sterke prikkel uitgaan om duurzame modaliteiten (water, rail, pijpleiding) eerlijke kansen te geven. Ter vermijding van de knellende situatie, waarin de EU zich nu bevindt.

Tenslotte regionale ontwikkeling en eventueel ruimtelijk beleid van de EU. Het verbaast me dat veel collegae - die de vrije markt aanhangen - juist hier een betuttelend beleid voorstaan. Naar onze mening heeft het succes van bepaalde ruimtelijke situaties veelal een historische of geografische oorsprong. Pogingen zo´n succes middels forse kapitaalinjecties te imiteren zijn kostbaar en zullen de verschillen niet kunnen opheffen. Een Europees ruimtelijk beleid lijkt ons dan ook niet zinvol.

Mijnheer de voorzitter, er ligt een omvangrijke resolutie voor ons. Met sterke en minder sterke punten. Ik beveel daarom onze amendementen aan in de aandacht van de collega´s.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari