Bedrijfspensioenen

donderdag 13 maart 2003 11:04

Allereerst wil ik collega Karas bedanken voor zijn verslag. Het is geen gemakkelijke opgaaf geweest een compromis te bereiken voor een dusdanig complex vraagstuk als het toezicht op de bedrijfspensioenvoorziening.
Het bereikte compromis kan ik in principe steunen, hoewel het een minder krachtig voorstel is dan het had moeten zijn.

Allereerst wil ik collega Karas bedanken voor zijn verslag. Het is geen gemakkelijke opgaaf geweest een compromis te bereiken voor een dusdanig complex vraagstuk als het toezicht op de bedrijfspensioenvoorziening.
Het bereikte compromis kan ik in principe steunen, hoewel het een minder krachtig voorstel is dan het had moeten zijn.
Namens de EDD groep heb ik een drietal amendementen ingediend. Ik wil daarover graag meer duidelijkheid van de Commissie. Is de Europese Commissie bereid toe te willen zeggen rekening te houden met de in de amendementen genoemde zaken in de fase van implementatie van de richtlijn?
Welke toezeggingen u kunt doen met betrekking tot het onderwerp van de jaarverslagen en bijbehorende administratieve lasten zoals vermeld in de amendering op artikel 10 en 11?
Een tweede vraag betreft het amendement op artikel 18, lid 2. Bent u bereid om het absolute verbod op leningen te herzien en de lidstaten de mogelijkheid te geven dit eventueel te verbieden? In overweging 8 wordt immers helder verwezen naar het beginsel van subsidiariteit. Deze overweging past niet bij de verbodsbepaling in artikel 18.
Mocht uw antwoord een bevredigend antwoord zijn op mijn vragen dan ben ik bereid mijn amendering te heroverwegen.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari