Opleiding beroepschauffeur

07-04-2003 18:02 07-04-2003 18:02

Enkele maanden geleden bespraken wij het verslag-Markov over de rij- en rusttijden in het goederenvervoer over de weg. Eén van de motieven om beperkingen aan de rijtijden te stellen, is het risico dat het langdurig besturen van een voertuig kan opleveren voor de verkeersveiligheid.

Enkele maanden geleden bespraken wij het verslag-Markov over de rij- en rusttijden in het goederenvervoer over de weg. Eén van de motieven om beperkingen aan de rijtijden te stellen, is het risico dat het langdurig besturen van een voertuig kan opleveren voor de verkeersveiligheid.

De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat niet alleen mentale en fysieke fitheid aan de verkeersveiligheid bijdraagt, goed ontwikkelde professionele vaardigheden doen dat ook.
Daarom zijn wij ingenomen met het voorstel minimumeisen te stellen aan de opleiding van beroepschauffeurs. Tot heden hebben slechts 2 lidstaten zo´n opleiding. De uitbreiding tot alle lidstaten zal de professionele kwaliteit van de chauffeurs en veiligheid op de weg aanmerkelijk bevorderen tot een vergelijkbaar hoog niveau.

Het is van belang dat een dergelijke opleiding zo veel mogelijk aansluit zowel bij de kwaliteiten van de individuele chauffeur als de dagelijkse praktijk. Dit vereist een flexibele invulling van de lesprogramma. In dat opzicht ben ik ook tevreden met de verschillende opleidingsmethoden die de Raad heeft aangebracht. Lag in de oorspronkelijke plannen de nadruk op aanwezigheid, nu ligt die op de daadwerkelijk tonen van de persoonlijke capaciteiten tijdens het examen. Een belangrijke taak ligt dan ook bij de toezichthoudende instanties die de kwaliteit van deze examens moeten waarborgen.

Daarnaast is het van belang de ontwikkeling in opleidingstechnieken op de voet te volgen. Tijdens de opleiding zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn alle denkbare verkeerssituaties door te nemen. Daarom is de bundeling van talrijke verkeerssituaties in een simulator een stap vooruit. Het gebruik ervan in de opleiding verdient dan ook stimulering om de chauffeur zo adequaat mogelijk op alle mogelijke situaties voor te bereiden.

Niet alleen de verkeersveiligheid, ook de persoonlijke veiligheid van de chauffeur verdient onze aandacht. De Raad van Justitie en Binnenlandse zaken van 14/15 oktober 2002 sprak uit dat vrachtwagens met (waardevolle) commerciële goederen in toenemende mate een gemakkelijk doelwit zijn voor criminele organisaties. De signalen van verzekeringsmaatschappijen hierover zijn helder. Dit houdt aanzienlijke risico’s voor de chauffeurs in. Om dergelijke criminele acties te bestrijden zal de opleiding ook aandacht moeten besteden aan preventieve maatregelen. Niet alleen ter bescherming van de lading, maar zeker ook van de chauffeur.

Concluderend achten we het GS – inclusief de voorgestelde amendementen - een goede basis voor een EU-wijde chauffeursopleiding. Het stelt de lidstaten in staat een praktijkgerichte opleiding op te zetten en in stand te houden. Met dank aan de rapporteur voor het vele goede werk.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari