Menselijke weefsels en cellen

woensdag 09 april 2003 21:20

Ik erken de bezwaren van Commissaris Byrne om organen ook binnen deze richtlijn te laten vallen. Maar er zijn ook argumenten voor: een weefsel is een groep cellen met dezelfde bouw of functie; organen bestaan weer uit verschillende weefsels. Cellen, weefsels en organen kunnen alle drie gedoneerd worden, dus voor alledrie (ook voor organen) moeten de kwaliteits- en veiligheidsnormen gaan gelden. De overgang tussen organen en weefsels is vloeiend.

Ik erken de bezwaren van Commissaris Byrne om organen ook binnen deze richtlijn te laten vallen. Maar er zijn ook argumenten voor: een weefsel is een groep cellen met dezelfde bouw of functie; organen bestaan weer uit verschillende weefsels. Cellen, weefsels en organen kunnen alle drie gedoneerd worden, dus voor alledrie (ook voor organen) moeten de kwaliteits- en veiligheidsnormen gaan gelden. De overgang tussen organen en weefsels is vloeiend.

Het schaarste-probleem dat bij organen aan de orde is (hetgeen overigens ook bij verschillende weefsels het geval is), vergt wellicht een aparte richtlijn over deze schaarste problematiek, maar neemt niet weg dat voor organen dezelfde kwaleiteitseisen betreffende het doneren, etc. moeten gaan gelden. Kortom: zal de structuur van een richtlijn over organen niet sterk overeenstemmen met de voorliggende richtlijn over weefsels en cellen?

Begrijp ik nu goed van de Commissaris dat wat in de amendementen 6 en 62 gevraagd wordt, namelijk een voorstel voor een richtlijn over organen voor de zomer van 2003 niet haalbaar is? Kunnen we iets meer horen over het tijdschema voor een richtlijn over organen? In de milieucommissie steunde de commissievertegenwoordiger mijn amendement 99 over cellen. De rapporteur heeft bezwaren, maar wat vindt de Commissaris ervan? Ik ben bereid, mede in overleg met de oorspronkelijke mede-indiener van deze amendementen, mevrouw Oomen-Ruijten, op grond van het voorgaande de amendementen 96-98 en 100-102 over organen in te trekken. Overigens steunen wij deze richtlijn van harte, zeker ook omdat zij verwijst naar fundamentele ethische beginselen waaraan het handelen moet voldoen. Alle lof ook voor het vele deskundige werk van rapporteur Liese.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari