Detergenten in wasmiddelen

donderdag 10 april 2003 10:50

Rapporteur Nobilia heeft maar weer eens bewezen dat er aan een alledaags onderwerp als wasmiddelen ingewikkelde (technische) aspecten kunnen kleven. Kort gezegd kan ik instemmen met de lijn die de rapporteur heeft uitgezet. Als we de wasmiddelen willen beoordelen voor handel en gebruik dienen we vooral te kijken naar de milieu- en gezondheidseffecten.

Rapporteur Nobilia heeft maar weer eens bewezen dat er aan een alledaags onderwerp als wasmiddelen ingewikkelde (technische) aspecten kunnen kleven. Kort gezegd kan ik instemmen met de lijn die de rapporteur heeft uitgezet. Als we de wasmiddelen willen beoordelen voor handel en gebruik dienen we vooral te kijken naar de milieu- en gezondheidseffecten.

Een ontheffing voor de handels- en gebruiksbeperkingen kan verleend worden indien er sprake is van noodzakelijk toepassing waar geen veiliger alternatieven voor bestaan. We moeten bij deze bepaling er wel voor oppassen dat het volume van de verkopen en het gebruik op het hele grondgebied van de EU op een zo laag niveau blijft dat het milieu en de gezondheid niet bedreigd worden.

Een ander belangrijk punt is de fosfaten. In enkele lidstaten zijn deze reeds verboden. Een EU-verbod is wat mij betreft op dit moment nog wat voorbarig, maar dient wel serieus bekeken te worden. Indien er andere aspecten zijn waarvoor lidstaten strengere wetgeving hebben vastgesteld, moeten deze lidstaten niet gedwongen worden om hun wetgeving te wijzigen.

Tenslotte, MdV, wil ik mijn instemming betuigen aan de rapporteur betreffende etikettering. Voor leken is dit inderdaad vaak onbegrijpelijk en verwarrend. Eenvoudige teksten op producten die na grondige evaluatie zijn goedgekeurd moet voldoende zijn. Als de nieuwsgierige consument toch meer wil weten dient deze maar te rade te gaan bij fabrikant, via website en telefoon.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari