Stemverklaring havendiensten

zaterdag 15 maart 2003 11:46

Stakingen in havens binnen de EU lijken de laatste maanden meer regel dan uitzondering. Reden voor de stakingen is met name de passage over zelfafhandeling in het Port Package.

Stakingen in havens binnen de EU lijken de laatste maanden meer regel dan uitzondering. Reden voor de stakingen is met name de passage over zelfafhandeling in het Port Package.
Dit is echter niet het enige punt wat in de discussie over het Port Package centraal heeft gestaan. Naar mijn mening was dat ook het geval met de positie van de loodsen, de lengte van de concessietermijnen, de sociale voorwaarden voor werknemers, de transparantie inzake staatssteun en de ontwikkelingsvrijheid voor havens.

Het Gemeenschappelijk Standpunt is weliswaar niet volmaakt, maar biedt voor een aantal van deze punten wel een adequaat antwoord. Ik denk dan met name aan de bepalingen over de lengte van de concessietermijnen en de ontwikkelingsvrijheid van havens. Ook wat betreft de loodsdiensten is het GS een stap voorwaarts, zij het dat het eindpunt nog niet in zicht is.
De discussiepunten blijven de richtlijnen inzake staatssteun en de arbeidsvoorwaarden voor havenarbeiders, in het bijzonder toegespitst op de bepalingen inzake zelfafhandeling.

Wat het eerste betreft: de amendementen van het Parlement op dit punt maken duidelijk wat er van de Commissie wordt verwacht. En op welke termijn. Voor het moment is dat alles wat over dit onderwerp te zeggen is.

Het tweede punt ligt gecompliceerder. Niet alleen binnen dit Huis. Wanneer zelfafhandeling binnen te ruime marges kan plaatsvinden, bestaat het risico dat dit ontaardt in moordende concurrentie met alle nadelige gevolgen van dien. Idealiter had dit op EU niveau voorkomen kunnen en moeten worden. Helaas laat de procedure ons daar geen ruimte meer voor. Daarom is het nu zaak dat nationale overheden er alles aan doen om onderlinge concurrentieverstoringen op dit punt te elimineren. Anders zouden de schrikbeelden van onbekwame arbeiders in de havens wel eens kunnen worden bewaarheid. Daar is niemand bij gebaat.

Met alle (noodzakelijke) gebreken accepteer ik de positie van het Parlement. Om in ieder geval niet de Raad vrij spel te geven. En de lidstaten aan te sporen tot actie.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari