Economische en Monetaire Unie

12-03-2003 08:50 12-03-2003 08:50

Deze gecombineerde behandeling van een aantal verslagen spreken wij over de voortgang van de Economische en Monetaire Unie. Een Unie die bestaat bij de gratie van het nakomen van gemaakte afspraken. Het stabiliteit- en groeipact is een afspraak. Een afspraak waar wij elkaar aan moeten houden!

Deze gecombineerde behandeling van een aantal verslagen spreken wij over de voortgang van de Economische en Monetaire Unie. Een Unie die bestaat bij de gratie van het nakomen van gemaakte afspraken. Het stabiliteit- en groeipact is een afspraak. Een afspraak waar wij elkaar aan moeten houden!

Collega Trentin schrijft in zijn verslag behartenswaardige woorden over het Stabiliteitpact. Hij geeft aan dat ook in perioden van economische teruggang het pact nauwgezet moet worden gevolgd. Daarmee kan ik geheel instemmen.
Ook collega Garcia-Margallo Y Marfil stelt terecht dat op de komende voorjaarsbijeenkomst de Europese leiders moeten afzien van vage en zelfgenoegzame verklaringen, maar dat zij duidelijke taal moeten spreken. Heldere afspraken over de manier waarop we de economische doelstellingen willen bereiken blijven nodig om ook in deze periode van teruggang aan het pact te voldoen.

Mijn verbijstering is dan ook groot wanneer opnieuw blijkt dat Frankrijk zich niet wenst te conformeren aan de gemaakte afspraken. Afgelopen donderdag werd opnieuw duidelijk dat deze lidstaat geen poging zal doen de begroting 2003 op orde te krijgen. Daar waar Duitsland, Portugal en Italië trachten hun begroting binnen de gemaakte afspraken op orde te brengen, daar spreekt Frankrijk nog niet eens de intentie uit zich eindelijk rekenschap te geven van de gemaakte afspraken. Integendeel!

MdV, wil dit Parlement serieus een bijdrage leveren aan de beleidsvorming op economisch terrein dan wordt het hoog tijd dat wij de lidstaten en politici die afspraken niet wensen na te komen hier ter verantwoording roepen.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari