Vervolging in Vietnam

vrijdag 16 mei 2003 18:36

In de optiek van de communistische overheid van Vietnam loopt de situatie in de vruchtbare Centrale Hooglanden steeds meer uit de hand. Daar klinkt de roep om onafhankelijkheid immers luider.

Bas Belder vraagt tijdens het urgentiedebat aandacht voor de situatie van inheemse volken in Vietnam.
___________________________________________________________________________

In de optiek van de communistische overheid van Vietnam loopt de situatie in de vruchtbare Centrale Hooglanden steeds meer uit de hand. Daar klinkt de roep om onafhankelijkheid immers luider.
De oorzaak van deze ultieme politieke noodkreet van de oorspronkelijke bewoners van de Centrale Hooglanden, etnische minderheden, moet de Vietnamese overheid overigens bij zichzelf zoeken. Zij is verantwoordelijk voor discriminatie van de inheemse volken door de etnische Vietnamezen, de zogenoemde Kinh. Zij is evenzeer verantwoordelijk voor landroof door de Kinh ten koste van de etnische minderheden.
In de Centrale Hooglanden voert de Vietnamese overheid tegelijk een repressief beleid tegen niet-officieel erkende protestantse kerken. Daarbij gaat het vooral om de inheemse volken van de Bana, Edeh en Giarai. In hun gebied zijn de veiligheidsdiensten zeer actief, zijn ook soldaten bij de dorpelingen ingekwartierd.
Wat blijft er dan nog over van persoonlijke vrijheid? Wat van zelfs enige religieuze vrijheid in de privé-sfeer? Niet voor niets hebben de Vietnamese autoriteiten in de drie provincies van de Centrale Hooglanden gestaalde partijkaders gestationeerd.
Kan de Europese Unie iets uitrichten tegen deze beklemmende, explosievee toestand? Zeker wel! Ten eerste zou de Unie stringente politieke voorwaarden dienen te verbinden aan het vele geld dat zij in Vietnamese overheidsprojecten steekt. Per slot van rekening heeft Hanoi zich per internationaal verdrag verplicht tot handhaving van de elementaire vrijheden van meningsuiting, vergadering en godsdienst.
Daarnaast zou de Europese Commissie in navolging van bijvoorbeeld de Nederlandse regering via medefinancieringsorganisaties projecten dienen te steunen die werkelijk ook de verdrukte etnische minderheden in de Centrale Hooglanden ten goede komen. Op dit ogenblik is dat een ernstige lacune in de Europese hulp aan Vietnam.
De Vietnamese overheid weigert de inheemse volken van de provincies Dac Lac, Gia Lai en Kun Tum op gelijke voet met de Kinh te behandelen. Zij neemt hen dus niet serieus. Aan de Europese Instellingen om hier het goede, navolgenswaardige voorbeeld te stellen. Om effect te sorteren dient de Europese Unie dan wel bij de Vietnamese autoriteiten aan te dringen op openstelling van de Centrale Hooglanden voor buitenlandse waarnemers. Ik reken op u, Raad en Commissie!

Bas Belder

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari