Stemverklaring Top van Thessaloniki

dinsdag 01 juli 2003 11:34

Mijn fractie stelt zich op het standpunt dat het resultaat van de Conventie geen goed uitgangspunt is voor de komende IGC. Zwaarwegende reden hiervoor is dat in de preambule de geschiedenis van Europa wordt vervalst omdat hier bewust het christendom niet expliciet wordt genoemd terwijl dit de cultuur en staatkunde van alle Europese landen eeuwenlang diepgaand heeft beïnvloed en gevormd. Voor een goed 'Europees huis' is een deugdelijk fundament onmisbaar!

Bas Belder vraagt namens de eurofractie ChristenUnie-SGP opnieuw aandacht voor het ontbreken van een verwijzing naar het christendom in de preambule van de Conventie. Vorige week stelden Belder en fractiemedewerker Jan Schippers dit al aan de kaart in een bijdrage in het Reformatorisch Dagblad. In het Europees Parlement legt Belder vandaag een stemverklaring af.
__________________________________________________________________________

Mijn fractie stelt zich op het standpunt dat het resultaat van de Conventie geen goed uitgangspunt is voor de komende IGC. Zwaarwegende reden hiervoor is dat in de preambule de geschiedenis van Europa wordt vervalst omdat hier bewust het christendom niet expliciet wordt genoemd terwijl dit de cultuur en staatkunde van alle Europese landen eeuwenlang diepgaand heeft beïnvloed en gevormd. Voor een goed 'Europees huis' is een deugdelijk fundament onmisbaar!
In de conclusies van de Raad over het Midden-Oosten worden beide partijen op hun verplichtingen aangesproken. Jammer dat de EU dit standpunt niet altijd op ferme wijze heeft uitgedragen. De uitspraken over terroristische organisaties zoals Hamas, hun relaties met landen in de regio, de financiering van hun moorddadige acties liegen er niet om. In de conclusies over Iran en over Libanon, met het oog op de akkoorden die de EU met deze landen wil aangaan, wordt dergelijke stevige taal helaas gemist. Hier blijkt de inconsistentie die zo kenmerkend is voor de houding van de EU en haar tot een onberekenbare partij maakt voor Israël en andere landen in de regio.
Open binnengrenzen dwingen de lidstaten tot samenwerking op het gebied van asiel en migratie. Daarover is in Thessaloniki veel te doen geweest, maar weinig bereikt. Het Britse plan voor aanmeldcentra en opvang in de regio steunde de Raad in meerderheid niet. Een proefproject dat mag worden opgestart, is de schrale troostprijs. Het is hoog tijd dat de Raad komt tot resultaten, zodat de EU haar morele verplichting ten opzichte van politieke vluchtelingen zal nakomen.

Bas Belder« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari