Zeemannen

02-09-2003 15:39 02-09-2003 15:39

De internationale scheepvaart laveert sinds een aantal decennia in ruw water. Globalisering deed de druk op verschillende delen van de sector aanzienlijk toenemen. Zowel de bouw als de exploitatie van de schepen moest minder kosten.

Vandaag is er gedebatteerd over het 'Verslag Poignant.' Dit verlslag gaat over het minimale opleidingsniveau voor zeevarenden. Rijk van Dam voerde namens de eurofractie ChristenUnie-SGP het woord.
__________________________________________________________________________

De internationale scheepvaart laveert sinds een aantal decennia in ruw water. Globalisering deed de druk op verschillende delen van de sector aanzienlijk toenemen. Zowel de bouw als de exploitatie van de schepen moest minder kosten. Met name onder invloed van "goedkope" scheepsregisters hebben vlagstaten in de Gemeenschap hun voorwaardenpakket herzien.
Daarnaast is de westerse vloot geconfronteerd met een teruglopend aantal 'autochtone' gekwalificeerde zeevarenden. Om in de personele behoeften te kunnen voorzien is een omvangrijk beroep gedaan op zeevarenden van buiten de Gemeenschap. Elk land regelde dat afzonderlijk met veel dubbel werk en belasting van de ambtelijke apparaten als gevolg. Daarom staan wij in principe positief ten opzichte van dit voorstel.
De centrale coördinatie van erkenningen van opleidingen en de daaraan gekoppelde vaarbevoegdheidsbewijzen is een stap vooruit. Daarbij mogen we een aantal zaken niet uit het oog te verliezen.
In de eerste plaats is het zaak op een adequate wijze met de beschikbare europese maritieme kennis en -arbeidskrachten om te springen. Een wijziging van de huidige regeling mag er niet toe leiden dat personeel van buiten de Gemeenschap arbeidskrachten uit de lidstaten passeert, met alle gevolgen voor de werving en opleiding van nieuwe zeevarenden in de E.U. Bij de erkenning van vaarbevoegdheidsbewijzen uit een derde land dient hierbij terdege rekening te worden gehouden.
In de tweede plaats mogen vergunningen niet het sluitstuk van de training zijn. Opleiding is mensenwerk en aan verandering onderhevig. Het is nog regelmatig te bepalen - zowel vooraf als tijdens de looptijd van de erkenningen - of aan alle criteria voor de erkenning is voldaan. Zoniet zal intrekking van de vergunning moeten volgen, zonder pardon. Het komt mij voor dat in dit proces voor het Agentschap voor de Zeevaart een belangrijke rol is weggelegd.
Kortom, MdV, dit voorstel kan een hoop overbodig werk wegnemen, maar voorzichtigheid is geboden bij handhaving en uitwerking ervan. Wij kunnen dan ook dit voorstel steunen mits bovengenoemde punten voldoende worden afgedekt.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari