Handel en ontwikkeling

03-09-2003 23:10 03-09-2003 23:10

De rapporteur snijdt in dit verslag de juiste onderwerpen aan. Ten eerste wil ik ingaan op de medicijnen voor gezondheidscrises in ontwikkelingslanden, zoals voor AIDS en malaria. De landen zonder eigen farmaceutische industrie zijn afhankelijk van import van de goedkope medicijnen. Het akkoord van afgelopen weekeinde is door gezondheidsorganisaties getypeerd als onwerkbaar vanwege de ingewikkelde importprocedure.

Bas Belder houdt zich in het Europees Parlement bezig met ontwikkelingssamenwerking. Vandaag debatteerd het parlement over ontwikkelingslanden kunnen worden geholpen om hun handel beter te benutten.
__________________________________________________________________________

De rapporteur snijdt in dit verslag de juiste onderwerpen aan. Ten eerste
wil ik ingaan op de medicijnen voor gezondheidscrises in ontwikkelingslanden, zoals voor AIDS en malaria. De landen zonder eigen farmaceutische industrie zijn afhankelijk van import van de goedkope medicijnen. Het akkoord van afgelopen weekeinde is door gezondheidsorganisaties getypeerd als onwerkbaar vanwege de ingewikkelde importprocedure. De Europese Unie zal zich in Cancún dan ook moeten blijven inzetten voor een vereenvoudiging van deze procedure. Die moet ervoor zorgdragen dat de landen in de praktijk niet aangewezen zullen blijven op de dure medicijnen.
Ten tweede is het nodig de handel in het algemeen eerlijker te maken. Niet door eerlijke handel financieel te ondersteunen, maar door eerlijke regels, dus normen voor zowel arbeidsomstandigheden als dierenwelzijn en milieu. In het commissiedocument verdienen de arbeidsomstandigheden, waaronder kinderarbeid, meer concrete uitwerking.
Deze normen kunnen alleen leiden tot eerlijke handel indien we de ontwikkelingslanden helpen in het produceren en verhandelen volgens deze normen. Met name voor de invoer op de Europese markt geldt dat enigszins vergelijkbare normen moeten worden gehanteerd ter voorkoming van een oneigenlijk verschil in concurrentievoorwaarden. Tevens stimuleert dit andere landen om de kwaliteit van hun producten en productiewijzen te verhogen. Protectionisme is immers niet het doel van de normering, zoals veel ontwikkelingslanden wel vrezen.
Tot slot vormen de lage prijzen van grondstoffen en landbouwproducten een belemmering voor de ontwikkeling in veel landen. Overcapaciteit leidt in een aantal sectoren tot extreme moeilijkheden, bijvoorbeeld in de koffiesector. De rapporteur stelt terecht dat Europa zich moet inspannen voor een ontwikkeling naar hogere prijzen voor deze producten. Productiebeperking is hiervoor een nuttig instrument en dient in Cancún door Europa als zodanig te worden erkend. Vrijhandel is immers niet de oplossing voor deze problemen. Zowel het commissiedocument als het verslag onderkennen dat en verdienen dus onze volledige steun.

Bas Belder

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari