Blokland hamert op afspraken Stabiliteitspact

11-09-2003 10:13 11-09-2003 10:13

Hans Blokland vindt dat aan de afspraken over de begrotingstekorten van de euro-landen niet mag worden gerommeld.

Hans Blokland vindt dat aan de afspraken over de begrotingstekorten van de euro-landen niet mag worden gerommeld. In een debat vandaag met de beoogde nieuwe president van de Europese Centrale Bank, Trichet, waarschuwt Blokland voor de gevolgen van het ondermijnen van de sterke euro. Blokland vraagt zich af wat de nieuwe president van plan is om het Stabiliteitspact in ere te houden. Wat is de opvatting van Trichet over de oplopende begrotingstekorten in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland?
__________________________________________________________________________

MdV, Mijnheer Trichet,

De laatste maanden van dit kalenderjaar staan in het teken van de begrotingen die door de regeringen van de lidstaten worden opgesteld voor het jaar 2004. Deze begrotingen vertonen een tekort dat de 3% norm overschrijd.

Zeven jaar geleden is afgesproken dat de Eurolanden zich aan het stabiliteitspact zouden houden. Nu het even economisch tegenzit lijkt het pact op losse schroeven te staan. Veel politici stellen het pact ter discussie en in verschillende lidstaten wordt aangegeven dat ze lak hebben aan de waarschuwingen uit Brussel.

Wat is Europa dan meer dan los zand, bijeengehouden door een munt die sterk lijkt maar nota bene van binnenuit wordt uitgehold door de zwakke wil van sommige lidstaten?

Steeds luider zal dan ook de komende tijd de roep klinken om een soepeler toepassing van het stabiliteitspact. Daarbij zal duidelijk worden dat het woord flexibiliteit een eufemisme is voor lamlendigheid en onmacht om echte oplossingen aan te dragen.

Mijnheer Trichet,

Ik kom tot mijn vraag. Kunt u aangeven hoe u zelf de ontwikkelingen rond het stabiliteitspact en de discussies waardeert en hoe u als president van de ECB daarop zult reageren?

Verder verneem ik graag wat u als kandidaat voor het presidentschap van de ECB denkt van de oplopende begrotingstekorten in Duitsland en Frankrijk.

Ik dank u voor uw aandacht.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari