Zeker van aardgas

maandag 22 september 2003 17:41

Het is een goed initiatief van de Commissie om met voorstellen te komen voor de zekerheidstelling van energieleveranties. Wij zijn in onze samenleving afhankelijk geworden van de levering van olie en gas. Producten die door een kleine groep leveranciers aan een grote groep afnemers wordt geleverd.

Het is een goed initiatief van de Commissie om met voorstellen te komen voor de zekerheidstelling van energieleveranties. Wij zijn in onze samenleving afhankelijk geworden van de levering van olie en gas. Producten die door een kleine groep leveranciers aan een grote groep afnemers wordt geleverd.

Het spreekt voor zich dat wanneer er grote belangen gemoeid zijn met de voorziening van energie de voorstellen goed doordacht moeten zijn. En juist daar ligt het probleem met het voorstel van de Commissie met betrekking tot de voorzieningszekerheid voor aardgas.

Het eerste probleem is de rechtsgrondslag van het Commissievoorstel. De Commissie baseert zich op artikel 95, interne markt. Door de economische commissie is nadrukkelijk geadviseerd de rechtsgrondslag te laten onderzoeken. Mij is van enig resultaat niets bekend.

Een tweede probleem is dat er geen noodzaak is tot dit voorstel. Recentelijk is in tweede lezing de gasrichtlijn in het parlement behandeld. Daarin wordt bij voorzieningszekerheid stilgestaan. Het voorstel van vandaag sluit daar niet op aan, integendeel het lijkt zelfs strijdig met die gasrichtlijn.

Tenslotte. Het Commissievoorstel is mede als gevolg daarvan onduidelijk en laat veel vragen open. Deze vragen moeten kennelijk in de fase van implementatie worden beantwoord. Dat is niet bedoeling van een richtlijn! Een richtlijn beoogt richting te geven en een oplossing te bieden. Het Commissievoorstel echter roep juist meer vragen op dan dat het kan beantwoorden. Met name in artikel 3 en 4 is de formulering onhelder en voor meer dan één uitleg vatbaar.

MdV,

Deze bezwaren van de economische commissie hebben geleid tot het unanieme advies van die commissie om het voorstel te verwerpen. Conform dit advies heb ik een amendement ingediend.

Namens de economische commissie stel ik voor het commissievoorstel terug te sturen naar de Europese Commissie.

Ik dank u voor uw aandacht en reken op uw steun voor het amendement tot verwerping van het commissievoorste

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari