Onderzoek ´Prestige´

22-09-2003 19:24 22-09-2003 19:24

De gevolgen van de ramp met de Prestige zijn niemand in de koude kleren gaan zitten. Noch de bemanning, noch de kustbewoners in Spanje en Frankrijk, noch de leden van dit Parlement kunnen dat drama en de gevolgen ervan uit het hoofd zetten.

Van Dam kwam aan het woord in een debat over het verslag van de Belg Sterckx, dat handelt over de veiligheid op zee. Van Dam benadrukt de noodzaak van verder onderzoek maar is zeker niet ontevreden over de aanbevelingen van rapporteur Stercks.
__________________________________________________________________________

Mijnheer de Voorzitter,

De gevolgen van de ramp met de Prestige zijn niemand in de koude kleren gaan zitten. Noch de bemanning, noch de kustbewoners in Spanje en Frankrijk, noch de leden van dit Parlement kunnen dat drama en de gevolgen ervan uit het hoofd zetten.

Dit verslag betekent voor sommigen het einde van de parlementaire behandeling van de zaak Prestige. Toch zijn nog veel zaken onbekend, veel vragen onbeantwoord en dat is onbevredigend. Zo blijven er suggesties dat de Spaanse autoriteiten de schade hadden kunnen beperken. Daarom steunen wij het verzoek om nader onderzoek naar deze feiten. Om zo definitief af te rekenen met geruchten en verdachtmakingen en optimale voorzorgsmaatregelen te treffen tegen herhaling.

De rapporteur verdient veel lof voor zijn verslag. Het is buitengewoon compleet en veel kennis van de gebeurtenissen is erin verwoord. Ik stem vooral in met de noodzaak van vluchthavens en de daarbij behorende uitrusting, de eis van dubbelwandigheid voor brandstoftanks en
het vereiste van een uitvoerbaar draaiboek bij rampen.

Wel heb ik aanzienlijke moeite met de wijze waarop de ontstane schade wordt verhaald mede doordat de motivatie van bepaalde partijen nog onbekend is. Voor schadeloosstelling zouden nu alle communautaire (hulp)middelen naar voren moeten komen. Die vormen een goede aanvulling op de initiatieven vanuit de verschillende lidstaten. Voor dit soort schades bestaan verder (internationale) regelingen. Bijdragen uit het Solidariteitsfonds acht ik hier vooralsnog niet op hun plaats.
Ik dank u voor uw aandacht en reken op uw steun voor het amendement tot verwerping van het commissievoorstel.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari