Uitzetting van asielzoekers

dinsdag 23 september 2003 06:39

Bij uitzetting van asielzoekers uit Europese landen verdient het de voorkeur deze mensen rechtstreeks uit te zenden.

Bij uitzetting van asielzoekers uit Europese landen verdient het de voorkeur deze mensen rechtstreeks uit te zenden. Soms is hierbij doorgeleiding door andere landen van toepassing. Hierover nam Hans Blokland in een debat in het Europees Parlement gisteravond het woord.
__________________________________________________________________________

Mijnheer de Voorzitter,

Voor de tweede keer spreken wij over dit onderwerp. Het initiatief van de Duitse Bondsrepubliek is gericht op de verbetering van samenwerking tussen lidstaten bij de uitvoering van uitzettingsbesluiten. Alhoewel rechtstreekse vluchten altijd te prefereren zijn, staat de praktijk dat niet altijd toe. Soms is doorgeleiding door andere lidstaten nodig. Dit initiatief regelt dit precaire onderwerp op correcte wijze.

Uitzetting van mensen blijft een omstreden onderwerp. Het minderheidsstandpunt laat dit duidelijk zien. Maar wie a zegt, moet ook b zeggen. Een asiel- en immigratie systeem heeft geen enkele waarde als het niet van begin tot eind gehandhaafd wordt. En dat kan leiden tot uitzetting van mensen. Mijns inziens waarborgt het voorstel de rechten van deze mensen en vergemakkelijkt het tegelijkertijd de samenwerking tussen de lidstaten.

Tenslotte neem ik mijn kans waar om iets te zeggen over de gekozen rechtsgrondslag artikel 63. Het toegevoegde advies van de commissie juridische zaken accordeert deze rechtsgrondslag terecht. Het betreft een derde pijler procedure, waarbij een lidstaat het initiatief neemt en het parlement slechts advies verstrekt. De commissie vrijheden en rechten van de burger heeft er vaak problemen mee. Op zich begrijpelijk. Mijn mening is echter dat een politieke wens tot meer macht effectieve wetgeving, opgesteld op basis van de juiste rechtsgrondslag, niet in de weg mag staan dan wel mag vertragen. Laten we de politieke wens prevaleren, dan zal dit onze werkelijke invloed op de inhoud doen afnemen.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari