Gevaarlijke stoffen

vrijdag 26 september 2003 16:28

Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op het wetenschappelijke rapport “Decopaint” dat in opdracht van de Commissie na lang en gedegen onderzoek is opgesteld. Ik ben dan ook ten zeerste verbaasd dat de Commissie de conclusies uit dit rapport grotendeels naast zich neerlegt.

Schilders staan bloot aan allerlei stoffen die zijn inademen. Deze stoffen in de verf kunnen de zogenaamde schildersziekte veroorzaken. Hans Blokland pleit voor een strenge norm voor deze stoffen.
__________________________________________________________________________

Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op het wetenschappelijke rapport “Decopaint” dat in opdracht van de Commissie na lang en gedegen onderzoek is opgesteld. Ik ben dan ook ten zeerste verbaasd dat de Commissie de conclusies uit dit rapport grotendeels naast zich neerlegt.
Zonder opgaaf van redenen worden nieuwe, hogere grenswaarden voorgesteld die niet gebaseerd zijn op enig onderzoek. Waar ze wel op gebaseerd zijn is niet te achterhalen. Graag zou ik van de Commissie op dit punt een toelichting krijgen.

Het is niet aanvaardbaar dat de conclusies van het Decopaint rapport zo eenvoudig door de Commissie terzijde worden geschoven. Ik heb daarom amendementen ingediend om dit te corrigeren, en zal ook andere amendementen steunen die hetzelfde doel hebben.

We praten hier namelijk over stoffen die niet alleen gevaarlijk zijn voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot aantasting van de hersenfuncties en uiteindelijk tot invaliditeit. In diverse lidstaten zijn daarom ook wettelijke maatregelen genomen die dit gevaar beteugelen.
Het is van belang dat deze bescherming blijft bestaan, óók onder de nieuwe richtlijn. Het huidige voorstel van de Commissie bevat die mogelijkheid niet, en dient daarom op dit punt aangepast te worden.
Het kan toch nooit het doel van de Commissie zijn om minder bescherming aan werknemers te geven dan welke nu al geboden wordt? Het is van groot belang dat deze maatregelen nu en in de toekomst toegestaan blijven. De amendementen van deze strekking steun ik daarom ook.

Voorzitter, als laatste wil ik hier nog vermelden dat dit dossier weer een bewijs is van het feit dat milieu en volksgezondheid nauw aan elkaar verwant zijn, en dat het daarom verstandig is dat ook in een volgende periode deze onderwerpen in dezelfde commissie behandeld worden.

Hans Blokland

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari