Europees Parlement weigert controle op hulp aan Palestijnse autoriteit

woensdag 14 mei 2003 10:07

“Natuurlijk was er corruptie. Met een systeem dat zo open is voor misbruik, zou ik naief zijn en ongeloofwaardig als ik verklaarde dat er geen misbruik van het systeem gemaakt was”, aldus Salam Fayyad, de nieuwe Palestijnse minister van financiën.

Bron: Reformatorisch Dagblad

door Rijk van Dam en Leon Meijer

“Natuurlijk was er corruptie. Met een systeem dat zo open is voor misbruik, zou ik naief zijn en ongeloofwaardig als ik verklaarde dat er geen misbruik van het systeem gemaakt was”, aldus Salam Fayyad, de nieuwe Palestijnse minister van financiën.Zijn uitspraak staat in schril contrast met die van Chris Patten, Europees Commissaris belast met buitenlandse aangelegenheden. In reactie op de beschuldiging dat Europees geld door de Palestijnse Autoriteit is misbruikt, houdt hij vol dat er geen bewijzen zijn.
Sinds de Oslo akkoorden van 1993 heeft de Europese Unie de Palestijnen gesteund met ongeveer 1.4 miljard euro. Vanaf juni 2001 maakt de Europese Commisse maandelijks 10 miljoen euro over naar de lopende begroting van de Palestijnse Autoriteit. Daarmee financiert de EU ruim 10 procent van de huidige Palestijnse begroting. Tweederde van dit maandelijkse budget van 90 miljoen dollar wordt volgens Palestijnse verklaringen besteed aan het betalen van salarissen van ambtenaren, veiligheidspersoneel en politie.
Op 6 mei vorig jaar ontving de Europese Commissie een dossier van de Israelische regering waarin zij de Palestijnse Autoriteit beschuldigen van misbruik van de Europese gelden. Het dossier bevatte buitgemaakte documenten uit de burelen van Arafat waaruit zou blijken dat een deel van de maandelijkse toelage is gebruikt voor het financieren van terroristische activiteiten. Commissaris Patten liet weten de beschuldiging zeer ernstig te nemen. De documenten die hij van Israel ontving, vond hij echter niet overtuigend. Een jaar eerder had de Europese Commissie het IMF ingeschakeld nadat was geconstateerd dat de controle op de besteding van de gelden van de EU onvoldoende was.
De controle van het IMF zou het einde van alle tegenspraak moeten zijn. De Europese Rekenkamer erkent echter dat het IMF slechts een opppervlakkige controle uitvoert. In een interview geeft Karim Naschaschibi, de IMF vertegenwoordiger, toe dat zijn taak slechts bestaat uit het controleren of de Europese gelden in de juiste bedragen op de juiste rekeningen van de Palestijnse Autoriteit geboekt worden en niet hoe elke euro vervolgens besteed wordt.
Commissaris Patten geeft in een brief aan de ministers van buitenlandse zaken van de EU toe, dat met grootschalige financiele assistentie het onmogelijk is alle risico’s uit te sluiten. Op vragen uit het Europees Parlement blijft hij ontkennen dat er iets is mis is met de besteding van de Europese gelden. Hij baseert zich daarbij op de hierboven genoemde IMF rapportages en op informatie van de Palestijnse Autoriteit!
In september 2002 waren 43 leden afkomstig uit alle fracties van het Europees parlement het recyclen van de nietszeggende antwoorden van Patten beu. Ze willen een parlementaire onderzoekscommissie die de aantijgingen van misbruik gaat onderzoeken. Voor hun aanvraag hebben ze minimaal de steun van 157 (een kwart) leden van het EP nodig.
Het verzamelen van voldoende handtekeningen verliep moeizaam. Verscheidene ondertekenaars trekken hun handtekening onder druk van de Europese Commissie weer in. Andere ondertekenaars eisen geheimhouding voordat ze tekenen. Patten beschuldigt de ondertekenaars van het ‘trekken van een dood paard’.
Dat dode paard blijkt een aantal vreemde reacties teweeg te brengen. Op 4 februari verklaren de inititiatiefnemers dat 170 EP leden zich achter de aanvraag voor een parlementair onderzoek geschaard hebben. Een dag later komt OLAF, het anti-fraude bureau van de EU, met de mededeling dat ze een onderzoek starten naar mogelijk misbruik van EU-subsidies door de Palestijnse Autoriteit. OLAF heeft daartoe besloten op basis van eigen onderzoek. De timing is opzienbarend.
Nog opzienbarender is het besluit van de Conferentie van Voorzitters, het presidium van het Europees Parlement. Daar wordt besloten af te wijken van het reglement en het verzoek van 170 leden te negeren. In plaats van een parlementaire onderzoekscommissie ter discussie te stellen en in stemming te brengen, komt de Conferentie van Voorzitters met een eigen voorstel. Geen onderzoekscommissie maar een werkgroep bestaande uit leden van de commissies Begroting, Begrotingscontrole en Buitenlandse zaken.
In tegenstelling tot een onderzoekscommissie komt zo’n werkgroep niet in het reglement van het EP voor. De werkgroep heeft zodoende geen onderzoeksbevoegdheid en is niet gedwongen om zijn vergaderingen openbaar te houden. Die werkgroep kan prima ideeën leveren over hoe in de toekomst hulp aan de Palestijnse gebieden er uit moet zien. Fractiegenoot Bas Belder neemt zitting in deze werkgroep die in september met haar eerste bevindingen komt.
De angst dat met een parlementair onderzoek de vredespogingen van de EU in het Midden Oosten ondermijnd worden, is ongegrond. Integendeel, alleen als de partijen betrokken bij het conflict op gelijke voet worden behandeld, kan de EU van betekenis zijn.
Vrede heeft vertrouwen nodig, het Europees Parlement is vooralsnog niet van plan zich daarvoor in te zetten.

Mr. Rijk van Dam, lid van Europees Parlement voor de ChistenUnie–SGP en mede-initiatiefnemer voor een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijk misbruik van EU gelden door de Palestijnse Autoriteit en dr. ir. Leon Meijer, beleidsmedewerker eurofractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari