Christenen in Vietnam

20-11-2003 15:51 20-11-2003 15:51

Bas Belder heeft in het Europees Parlement in Straatsburg aandacht gevraagd voor de inheemse protestantse bevolking van de Centrale Hooglanden van Vietnam.

Bas Belder heeft in het Europees Parlement in Straatsburg aandacht gevraagd voor de inheemse protestantse bevolking van de Centrale Hooglanden van Vietnam.
Het debat vond vandaag plaats, een dag voordat de gezamenlijke commissie EU-Vietnam in Brussel vergaderde.
In een resolutie vraagt het Europees Parlement 'de Raad van Europa en de Europese Commissie gebruik te maken van alle politieke en diplomatieke middelen om te zorgen dat vrijheid van godsdienst in Vietnam eindelijk een realiteit wordt'. In zijn speech vroeg Belder 'Commissie en raad dringend om aandacht én actie voor de rechteloze positie van de inheemse protestantse bevolking van de Centrale Hooglanden van Vietnam'.
De europarlementariër gaf aan nog woensdagavond telefonisch contact te hebben gehad met een informant in Vietnam. 'Dat leverde buitengewoon sombere achtergrondinformatie op. Via de televisie voert de Vietnamese overheid een harde campagne tegen de protestantse bergbevolking'.
__________________________________________________________________________

MdV,

Evenals in mei vraag ik Commissie en Raad dringend om aandacht én actie voor de rechteloze positie van de inheemse, protestantse bevolking van de Centrale Hooglanden van Vietnam. De bijeenkomst van morgen van de gezamenlijke commissie EU-Vietnam in Brussel biedt daartoe dé gelegenheid!

Gisteravond nog had ik rechtstreeks telefonisch contact met Hanoi. Dat leverde buitengewoon sombere achtergrondinformatie op. Via de televisie voert de Vietnamese overheid een harde campagne tegen de protestantse bergvolken. Zij heten "separatisten" en vormen een "social evil". Zo interpreteren althans de autoriteiten in Hanoi de aanhoudende protesten van deze etnische minderheden tegen hun onverminderde sociaal-economische ontrechting (simpelweg landroof), discriminatie en geloofsvervolging door de zichzelf superieur wanende Kinh, de etnische Vietnamezen.

En passant schermt diezelfde overheid de Centrale Hooglanden voor buitenstaanders af. Zelfs lokale NGO´ s ter plaatse, ondersteund door buitenlandse medefinancieringsorganisaties, dreigen hun hulpverlening aan de inheemse volken binnenkort te moeten staken.

Tegen deze beklemmende achtergrond vraag ik om daadkracht van Commissie en Raad. Zij investeren immers veel geld in Vietnamese overheidsprojecten. Welnu, laten zij erop toezien dat die hulp óók de verdrukte etnische minderheden in de Centrale Hooglanden ten goede komt. Schakel daarvoor buitenlandse medefinancieringsorganisaties in. Dring sterk aan op openstelling van de Centrale Hooglanden voor buitenlandse waarnemers. Eis op grond van de internationale verplichtingen die Hanoi is aangegaan de eerbiediging van het grondwettelijk beginsel van vrijheid van godsdienst.

Ondertussen groeit, tegen alle verdrukking in, het aantal protestanten in de Centrale Hooglanden onmiskenbaar. Een interessant punt van bezinning voor de EU en Vietnam voor de bijeenkomst van morgen!

Bas Belder

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari