Toekomst Europa nog lang niet beklonken

dinsdag 17 juni 2003 10:27

De conventie over de toekomst van Europa houdt de politiek danig bezig. Deze ‘adviescommissie’ onder leiding van Valéry Giscard d’Estaing is druk doende met haar definitieve tekst. De eurofractie ChristenUnie-SGP volgt de conventie uiteraard op de voet. Het is dan ook verbazingwekkend dat Arie de Rooij betoogt dat de conventie aan ChristenUnie en SGP niet is besteed.

Bron: Reformatorisch Dagblad

door Walter Monster


De conventie over de toekomst van Europa houdt de politiek danig bezig. Deze ‘adviescommissie’ onder leiding van Valéry Giscard d’Estaing is druk doende met haar definitieve tekst. De eurofractie ChristenUnie-SGP volgt de conventie uiteraard op de voet. Het is dan ook verbazingwekkend dat Arie de Rooij betoogt dat de conventie aan ChristenUnie en SGP niet is besteed. Wellicht dat De Rooij en de fracties van voornoemde partijen van mening verschillen over hoe de conventie het beste kan worden benaderd. Maar deze benadering doet ons absoluut niet achter de feiten aanlopen.
Zo heeft het presidium van de conventie pas op 13 mei de ontwerpvoorstellen naar buiten gebracht. Het is onmogelijk om als eurofractie en Tweede-Kamerfractie binnen tien dagen daarover een publicatie gereed te hebben. De Rooij heeft een mond vol van onze zorgvuldige samenwerking en overwegingen die we maken voordat we iets naar buiten brengen. Een reputatie die we in een tijd van veel schreeuwerige en ongenuanceerde politieke opvattingen graag hoog houden.
In het Europees Parlement maakt de eurofractie ChristenUnie-SGP deel uit van een groter verband, de EDD. De voorzitter van de EDD, de Deen Jens Peter Bonde is wèl één van de 105 leden van de conventie. Bonde heeft met anderen in de conventie een fors aantal amendementen ingediend op de voorstellen van de conventie. Institutioneel zitten wij als eurofractie grotendeels op één lijn met de voorzitter van de EDD. Op die manier draagt dus ook de eurofractie ChristenUnie-SGP in alle bescheidenheid een steentje bij aan ‘het nieuwe jasje van de Europa’.

Terecht merkt De Rooij op dat na de conventie er een intergouvernementele conferentie (IGC) wordt opgestart. De regeringsleiders van de lidstaten nemen immers de besluiten. Daarom zien SGP en ChristenUnie met name de Nederlandse regering als gesprekspartner als het gaat om de toekomst van Europa. Het is momenteel nog onzeker wat de IGC met de voorstellen van de conventie gaat doen. Onze opinie over de toekomst van Europa maken we daarom uitgebreid kenbaar aan de Nederlandse regering. Op deze manier kunnen we onze invloed veel sterker aanwenden dan wanneer we al onze energie stoppen in de conventie, waarin we niet eens direct zijn vertegenwoordigd. Een conventie die ook duidelijk niet het laatste woord heeft.
Daar komt bij dat de parlementariërs van beide partijen zowel in de Tweede Kamer als in de Constitutionele Commissie van het Europees Parlement uitvoerig hun schriftelijke en mondelinge bijdrages leveren. De eurofractie laat in de persoon van Bas Belder in de Constitutionele Commissie een duidelijk geluid horen. Dat is De Rooij blijkbaar ontgaan en hij heeft verzuimd het in zijn overwegingen mee te nemen.

De toekomst van Europa gaat de ChristenUnie en de SGP zeer ter harte. Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft al in december vorig jaar een uitgebreide studie laten verschijnen over de richting die Europa in de toekomst moet gaan. Het SGP-equivalent van een dergelijke publicatie ligt op dit moment bij de drukker. En dan is er nog een brochure van beide partijen die zeer binnenkort verschijnt. Een brochure waarin we inhoudelijk reageren op de plannen van de conventie en op de toekomst van de Europese Unie. Dus hoezo is de conventie niet besteed aan ChristenUnie en SGP? Het is jammer dat De Rooij deze inspanningen over het hoofd heeft gezien. Onze inbreng is wellicht bescheiden, maar zo gering toch ook weer niet.

Walter Monster is voorlichter van de eurofractie ChristenUnie-SGP

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari