Krenterig

dinsdag 21 oktober 2003 20:52

Om te beginnen enkele opmerkingen over hoofdstuk IV, een centraal discussiepunt.
Het voorstel van de Commissie om steun aan Turkije van IV naar hoofstuk VII, pre-toetredingssteun is zonder meer prematuur. Dat land is immers geen kandidaat-lidstaat met een concreet uitzicht op toetreding.

In het debat over de begroting van volgend jaar trekt Rijk van Dam fel van leer tegen een aantal opmerkelijke voorstellen over de besteding van Unie, met name als het gaat om donaties aan de Palestijnen en hulp aan Irak. Met name het bedrag dat sommige partijen in het Europees Parlement aan dit land wil doneren, is ronduit schandalig.
___________________________________________________________________________

MdV,

Om te beginnen enkele opmerkingen over hoofdstuk IV, een centraal discussiepunt.
Het voorstel van de Commissie om steun aan Turkije van IV naar hoofstuk VII, pre-toetredingssteun is zonder meer prematuur. Dat land is immers geen kandidaat-lidstaat met een concreet uitzicht op toetreding.
Dan de steun aan de wederopbouw van Irak. Wij vinden het gênant dat vooral leden ter linkerzijde niet verder willen gaan dan 200 miljoen euro. Dat is niet meer dan een schijntje vergeleken met de anderhalf miljard die Japan voteert en de 22 miljard die de Verenigde Staten uittrekken bovenop de uitgaven die zij al hebben gemaakt voor de bevrijding van dat land.
Het amendement Wurtz c.s. is niet minder dan een slag in het gezicht van elke Irakees die jarenlang geleden heeft onder de tirannie van Saddam Hoessein. De bloedhond, die door Arafat en veel Palestijnen openlijk is toegejuicht, zelfs nadat de omvang van zijn gruweldaden bekend was.
Arafat sluisde honderden miljoenen naar geheime rekeningen. Zolang dat geld ten goede komt aan terrorisme, kunnen wij onze kiezers niet uitleggen dat de Europese Unie de hoofdsponsor van de Palestijnse Autoriteit blijft.
Wat het rapport-Gill betreft, wij zijn het eens met amendement 1 van collega Walter. Hij legt terecht de vinger bij de noodzaak de ondersteuning van de meertaligheid zowel hier als bij de andere instellingen af te stemmen op de daadwerkelijke behoeften.
De cultuur rond declaraties voor reis- en vergaderkosten bij het Comité van de Regio´s blijft ons met grote zorg vervullen. De interne auditeur dient voldoende assistentie te hebben om zijn functie adequaat uit te voeren.
Tot slot vragen we de Raad de bescheiden verzoeken van de Rekenkamer volledig te honoreren. Voorkomen van nieuwe fraudes vereist niet alleen een deugdelijk financieel beheer, maar ook een sterke externe controle.

Rijk van Dam

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari